Senaste nytt

Robothandskar vägen till jobb för Joakim

Bioservo Technologies AB Bokslutskommuniké 1 januari till 31 december 2019 (regulatorisk information)

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

The working athlete of tomorrow

Läs mer

Ironhand® – Worlds first soft robotic
muscle strengthening system

Läs mer

Award-winning technology

Läs mer

Easy to wear, use and operate

Läs mer

Digitalization of ergonomic
risk assessment

Läs mer

Profitability through sustainability

Läs mer