Senaste nytt

Bioservo har genomfört en riktad emission om drygt 14 MSEK (regulatorisk information)

Bioservo utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission (regulatorisk information)

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

The Ergonomic Challenge

Läs mer

Ironhand®- Keeps you Healthy and Efficient

Läs mer

Typical Ironhand® Applications

Läs mer

How the Ironhand System Works

Läs mer

Profitability through sustainability

Läs mer