Senaste nytt

Robothandskar vägen till jobb för Joakim

Kallelse till årsstämma i Bioservo Technologies AB (publ) (regulatorisk information)

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

Videos och bilder

Iron Connect Closeup Lr
IronConnect
Ironhand Hip Carry Lr
Hip-carry
Ironhand 2019
Ironhand 2019 3
Ironhand 2019 2

Videos

Ironhand® - the world's first soft robotic muscle strengthening system

Eiffage film Ironhand®

Livestream HSE Summit Insight 2019, Houston TX

Bilder


Alla bilder och varumärken är Bioservos, eller dess licensgivare eller författares, egendom. Och är proprietärt dokument (nedan kallade "Bilderna")

© Bioservo Technologies (publ) - Alla rättigheter reserverade.

Genom att använda dessa bilder, på något sätt, godkänner du i ditt namn och på ditt företags vägnar att vara bundna av - och följa - följande villkor:

Du ska alltid referera till Bioservo när du använder bilderna.

Du ska använda Ironhand® i all skriftlig kommunikation, vid omnämnande av produkten.

Du får använda (representera och redigera) bilderna endast för nyhets- och interna kommunikation (rapporter och presentationer), förutsatt att användningen inte är kommersiell

Du ska alltid använda Bilderna med givna författarkrediter, om det behövs,

Du får inte ändra, ändra eller på annat sätt ändra alla eller delar av bilderna.

Du får inte publicera, skicka, sända eller på annat sätt cirkulera hela eller delar av Bilderna på något datornätverk eller på något annat medie utan Bioservos tidigare samtycke.

Du får inte sälja, hyra, licensera eller på annat sätt överföra hela eller delar av Bilderna till någon tredje part, utan Bioservos tidigare och skriftliga medgivande.