Senaste nytt

Bioservo Technologies AB offentliggör prospekt (regulatorisk information)

Kommuniké från extra bolagsstämma i Bioservo (regulatorisk information)

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

EU Projekt

Bioservo har, via EU, fått finansiering för att utveckla nya lösningar inom programmen EUREKA/Eurostars, AAL, SILVER och Horizon 2020.

iHand

iHandprojektets syfte är att utveckla en mjuk robotiklösning för greppet. Syftet är också att visa på hur denna lösning kan användas i såväl förebyggande syfte som i rehabilitering men också som kompensatoriskt hjälpmedel. Projektet syftar också till att möjliggöra produktion av större volymer av den utvecklade produkten. Projektet kommer även att visa på de socioekonomiska fördelar samhället får genom att implementera iHandprojektets framtagna produkt. iHandprojektet har fått finansiering från Europeiska Unionens Horizon 2020-program för forskning och innovation, och faller under bidragsavtal nummer 801945.

Besök iHand webbplats.

I Hand Logga

Softpro

SoftProprojektet kommer att undersöka men också utveckla nya tekniska lösningar för användning i mjuk robotik för överkroppen, för användning i till exempel proteser, i exoskelett och i hjälpmedel för rehabilitering. Syftet är att effektivisera rehabiliteringen men också att öka tillgängligheten till denna typ av tekniska lösningar så att den kommer till nytta för en större andel användare.

Det här projektet har fått finansiering från Europeiska Unionens Horizon 2020 program för forskning och innovation och faller under bidragsavtal nummer 688857.

Besök Softpro webbplats (engelska).

Softpro