Senaste nytt

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner för inrättande av ett teckningsoptionsprogram för anställda

Bioservo tecknar distributionsavtal med Officine Ortopediche Rizzoli för Carbonhand® i Italien

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

EU Projekt

Den underliggande tekniken för SEM Glove, den proprietära SEM -tekniken har potential att användas i andra delar av kroppen också. Bioservo har fått finansiering via EU för att utveckla nya lösningar. 

iHand

Det här projektet syftar till att industrialisera och demonstrera en plattform för mjuk robotik för hand- och greppfunktion som kan användas som ett förebyggande hjälpmedel eller rehabilitering samt att möjliggöra för massproduktion av denna plattform. Projektet kommer att visa på de socio-ekonomiska fördelar i-Hand's terapeutiska funktioner kan ha för samhället i sin helhet.

Besök iHand hemsida. 

I Hand Logga

Hand in Mind

Hösten 2013 valdes HandinMind-projektet, som delvis finansieras av EU: s Eurostars-program, bland över 500 ansökningar för att utveckla idén om en speciell "strokehandske". Projektet kombinerar europeisk expertis med den senaste hälsorobotsteknologin, modern telekommunikation och framgångsrik strokerehabiliteringsforskning. Konceptet "strokehandske" syftar till att framgångsrikt träna nedsatta eller förlorade motorfunktioner hos strokepatienter, kompensera för svag handfunktion och stödja effektiv rehabilitering i vardagsmiljö.

Det svenska medicintekniska bolaget Bioservo, det schweiziska robotteknikföretaget Hocoma och Nederländernas största klinik för rehabilitering, Roessingh Research and Development, är alla partner i projektet. Danderyds sjukhus deltar i specifikationen av krav och validering, och bidrar på detta sätt till att slutprodukten överträffar ambitioner för modern strokebehandling. "HandinMind" syfte matchar väl med vår ambition att ytterligare förbättra den vitala rehabiliteringen efter en stroke, säger Jörgen Borg, professor och chef för Danderyd Hospital Rehabilitation Clinic.

Besök HandinMind hemsida.

Handinmind

IronHand 

IronHand-projektet utvecklar en mjuk robothandske för äldre personer som upplever en förlust i handfunktionen på grund av åldersrelaterad muskelförlust och olika hälsokomplikationer (t ex artrit, stroke, neuropati). Minskad handfunktion har stor inverkan på deras livskvalitet och förmåga att arbeta och utföra dagliga aktiviteter (ADL). IronHand-handsken ger extra styrka åt sitt grepp och andra relevanta handrörelser, stöder äldre i vardagliga aktiviteter och ger en motiverande rehabiliteringsplattform för träning av handfunktionen hemma.

IronHand-handsken gör det möjligt för äldre vuxna med nedsatt handfunktion på grund av svagt grepp att fortsätta hantera sin yrkesverksamhet och samhällsaktiviteter samtidigt som deras hälsa och motivation bevaras. Ett försvagat grepp är ett vanligt tillstånd hos äldre vuxna som hindrar dem från att utföra vardagliga aktiviteter som trädgårdsarbete och handarbete. Det kan vara resultatet av sarkopi (normal degenerativ förlust av muskelmassa i samband med åldrande) eller vara en följd av akuta sjukdomar (såsom stroke) eller kroniska sjukdomar (såsom reumatoid artrit eller artros). Träning och ökad aktivitet har visat sig vara fördelaktig i fall av sarkopi, även för de mycket gamla. Därför, istället för att helt ersätta en användares kraft anpassar ironHand-handsken sin stödnivå, vilket kräver en svagt utmanande ansträngning från användaren.

Besök IronHand webbplats.

Ironhand

eNHANCE

Det övergripande målet med eNHANCE-projektet är att utveckla, demonstrera och initiera utnyttjande av nya koncept för att förbättra och utöva övre extremitetsmotorfunktionen under det dagliga livet hos personer med funktionshinder, främst med inriktning på stroke och Duchenne Muscular Dystrophy (DMD). För mer information klicka här. Projektet har fått finansiering från EU: s Horisont 2020 forskning och innovationsprogram enligt bidragsavtal nr 644000.

Besök eNHANCE webbplats.

Enhance

Softpro

SoftPro-projektet kommer att studera och utforma mjuk synergibaserad robotteknik för att utveckla nya proteser, exoskeletoner och hjälpmedel för rehabilitering av övre extremiteter, vilket i hög grad förbättrar effektiviteten och tillgängligheten till ett större antal användare. SoftPro kommer att bygga på solida metodbaser, vilket ger en betydande social påverkan, vilket främjar avancerad robotprotes och hjälpteknik "från bänk till sängs". För mer information klicka här. SoftPro har fått finansiering från EU: s Horisont 2020 Forskning och Innovationsprogram enligt Grantavtal nr 688857.

Besök Softpro webbplats.

Softpro