Senaste nytt

Ny film från Eiffage om Ironhand®

Bioservo offentliggör prospekt samt bjuder in till investerarpresentationer (regulatorisk information)

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

EU Projekt

Den underliggande tekniken för SEM Glove, den proprietära SEM -tekniken har potential att användas i andra delar av kroppen också. Bioservo har fått finansiering via EU för att utveckla nya lösningar. 

iHand

Det här projektet syftar till att industrialisera och demonstrera en plattform för mjuk robotik för hand- och greppfunktion som kan användas som ett förebyggande hjälpmedel eller rehabilitering samt att möjliggöra för massproduktion av denna plattform. Projektet kommer att visa på de socio-ekonomiska fördelar i-Hand's terapeutiska funktioner kan ha för samhället i sin helhet.

Besök iHand webbplats. 

I Hand Logga

eNHANCE

Det övergripande målet med eNHANCE-projektet är att utveckla, demonstrera och initiera utnyttjande av nya koncept för att förbättra och utöva övre extremitetsmotorfunktionen under det dagliga livet hos personer med funktionshinder, främst med inriktning på stroke och Duchenne Muscular Dystrophy (DMD). För mer information klicka här. Projektet har fått finansiering från EU: s Horisont 2020 forskning och innovationsprogram enligt bidragsavtal nr 644000.

Besök eNHANCE webbplats.


Softpro

SoftPro-projektet kommer att studera och utforma mjuk synergibaserad robotteknik för att utveckla nya proteser, exoskeletoner och hjälpmedel för rehabilitering av övre extremiteter, vilket i hög grad förbättrar effektiviteten och tillgängligheten till ett större antal användare. SoftPro kommer att bygga på solida metodbaser, vilket ger en betydande social påverkan, vilket främjar avancerad robotprotes och hjälpteknik "från bänk till sängs". För mer information klicka här. SoftPro har fått finansiering från EU: s Horisont 2020 Forskning och Innovationsprogram enligt Grantavtal nr 688857.

Besök Softpro webbplats.

Softpro