Logotyp Bioservo
Region:   International United States Sweden

Carbonhand

Ett revolutionerande hjälpmedel som ger kraften tillbaka till personer med nedsatt handfunktion.

För personer med nedsatt handfunktion

Carbonhand är ett revolutionerande hjälpmedel som ger människor med nedsatt handfunktion kraften tillbaka. Med hjälp av trycksensorer och avancerad teknik tillför handsken kraft när de egna musklerna inte räcker till.  

Carbonhand – en kraftförstärkande handske

Carbonhand är ett hjälpmedel i form av en kraftförstärkande handske med trycksensorer i fingrarna som känner av användarens behov av support. När användaren initierar ett grepp reagerar trycksensorerna och artificiella senor tillför den kraft som behövs.

Förbättrar grepp och uthållighet

Med artificiella senor och elektriska motorer tillförs kraft, och därmed uthållighet, till personer med nedsatt handfunktion. Detta möjliggör aktiviteter i dagliga livet, på arbetet eller under rehabilitering.

Personliga inställningar

Med appen kan du anpassa och skapa egna profiler. Du kan till exempel behöva mer support vid fritidsaktiviteter och mindre vid enklare hushållssysslor. Man kan sedan enkelt växla mellan profilerna med ett knapptryck.

En handske, många möjligheter

Förutom själva handsken består Carbonhand av en liten kraftenhet som fördelar kraften efter behov. Den kan bäras på ryggen eller runt midjan vilket gör det möjligt att anpassa Carbonhand efter situation eller tycke och smak.

Vår teknologi

Bioservos SEM™-teknologi (Soft Extra Muscle) är ensam i sitt slag.
Det unika med våra produkter är att de är mjuka och lätta att bära.

Vårt mål är att utveckla innovativa, bärbara, mjuka exoskelett som stärker kroppen,
förebygger framtida skador och kompenserar för nedsatt funktion.

Vår unika SEM-teknologi bygger på användarens egen aktivitet. Tryckkänsliga sensorer i handsken känner av användarens greppintention. Små motorer hjälper sedan till att förstärka handens kraft. Hur mycket kraft handsken ska ge beror på hur hårt användaren greppar och bestäms och programmeras enkelt i en app. På detta sätt assisterar våra produkter användaren med lagom mängd kraft, antingen det är i förebyggande syfte på en arbetsplats eller för att kompensera nedsatt handfunktion för en skadad person i hemmiljö. SEM-teknologin kan användas för olika delar av kroppen och kan användas både i förebyggande,
rehabiliterande och kompenserande syfte.

 

För dig med nedsatt handfunktion

Har du eller en anhörig nedsatt handfunktion och vill veta om Carbonhand skulle hjälpa till att återfå ett starkare grepp och underlätta vid dagliga aktiviteter?

Klicka nedan och fyll i formuläret så kontaktar vi dig för mer information

Fyll i dina kontaktuppgifter

* Obligatoriska uppgifter
Samtycke till att lagra information

För dig som terapeut

Är du nyfiken på Carbonhand och vill veta om den kan hjälpa dina patienter? Då är du välkommen att höra av dig till oss genom att fylla i dina kontaktuppgifter här nedan.

Fyll i dina kontaktuppgifter

* Obligatoriska uppgifter
Samtycke till att lagra information

Carbonhand kan betyda allt!

Effekten av Carbonhand är omedelbar. Med en tillförd kraft på upp till 20 Newton (N) per finger kan en stor del av de patienter som har nedsatt styrka i handen få tillbaka mycket av sin handfunktion och återuppta aktiviteter och hushållssysslor.   

Dessutom visar ett flertal studier att många patienter får ett starkare grepp, förbättrad handfunktion och ett mer självständigt liv även när Carbonhand tas av.

Nära 200 patienter har använt Carbonhand i ett antal olika studier, antingen som ett assisterande hjälpmedel eller som ett verktyg för rehabilitering. Deltagarna har haft  bakomliggande orsaker till funktionsnedsättningar i sin hand som till exempel, stroke, perifera nervskador, plexusskada, traumatiska skador, ryggmärgsskador eller svaghet på grund av ålder. Det är alltid användarens handfunktion, och inte den unika diagnosen, som avgör om Carbonhand kan hjälpa användaren eller ej.

Den övergripande slutsatsen är att med hjälp av Carbonhand kan den stora merparten av patienterna genomföra aktiviteter de inte kunde tidigare. De blir mer självständiga och upplever en bättre livskvalitet. I de studier som mätt greppstyrka och handfunktion, ses resultatet i form av ökad greppstyrka (+27%) och förbättrad handfunktion (+12%) efter 6 veckors användande av Carbonhand.

"Jag kan leka med barnen igen.
Det är det viktigaste av allt."

Vad innebär det att leva med nedsatt handfunktion? 

Här kan du lyssna på vad forskningen säger men också få chansen att höra från några av våra användare och hur deras resa har sett ut.

Margit är överfysioterapeut vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. I den här filmen berättar hon om vikten av rehabilitering och att kunna använda båda händerna i vardagen.

För några år sedan drabbades Robert av nedsatt handfunktion. Lyssna på Robert och hans fru Carina om hur det har påverkat båda deras liv. 

Mats fick en trombos i sin högra arm vilket ledde till att han fick nedsatt handfunktion. Lyssna på hur Mats fick tillgång till Carbonhand och hur det har påverkat hans liv.

Personerna bakom handsken

Vår historia startade i början av 2000-talet med Hans von Holst, neurolog vid Karolinska Sjukhuset. I sitt yrke mötte han ofta patienter som hade gravt nedsatt styrka och rörlighet i armar och händer. Han började därför söka efter något sätt att hjälpa patienterna att förstärka den lilla funktion de hade kvar.

Tillsammans med Jan Wikander, professor i Mekatronik, började de skissa på en handske som kunde förstärka handgreppet. Strax därpå såg den första Servohandsken, en föregångare till Carbonhand, dagens ljus.

Kombination av robotik och medicinsk expertis

Jan Wikander, professor i Mekatronik vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), hade sedan en lång tid arbetat med olika typer av robotar. En av dessa var en robothand. Hans and Jan såg en möjlighet att använda samma robotteknologi till en handske som kunde förstärka handgreppet. Idén var att skapa en handske som skulle kunna förebygga förslitningsskador, kunna användas vid rehabilitering och stödja personer med deras dagliga aktiviteter hemma och på arbetet.

Idén presenterades för Johann Ingvast som påbörjade arbetet med att förvandla visionen till en produkt i maj 2006. Som ett resultat av dessa uppfanns den greppförstärkande handsken. Tack vare vår historiska bakgrund kan vi kombinera det bästa från två världar: medicinsk expertis och robotteknologi för att skapa näst intill mänskliga, greppförstärkande produkter för människor med reducerad muskelstyrka eller i behov av extra styrka. Bioservo har sitt huvudkontor i Kista, norr om Stockholm.


Vår första komersiella produkt 2013 var Servohandsken (SEM Glove på engelska marknader), vilket var en föregångare till Carbonhand®. Den gav extra kraft och uthållighet till människor med ett svagt grepp. Konceptet med SEM™ -teknologin siktar högre än andra liknande avancerade produkter genom att introducera en teknik som följer användarens handlingar på ett intuitivt sätt och förstärker gripkraften endast om människan initierar ett grepp.