Logotyp Bioservo
Region:   International United States Sweden

Ledningen

Mgmt Petter Baeckgren

Petter Bäckgren, VD

Ekonomiutbildning från Örebro Universitet, Freie Universität i Berlin Tyskland samt MBA från Handelshögskolan i Stockholm inom General Management. Har tidigare erfarenheter som Verkställande Direktör från Kibion AB samt DiaSorin AB med fokus på kommersialisering av tekniska plattformar inom medicinteknik.

Tillträde: 2018

Mgmt Mikael Wester

Mikael Wester, Marknadschef

Mikael har lång erfarenhet av marknadsföring och kommunikation från stora organisationer såsom IBM, Atlas Copco och Telenor såväl som mindre internationella företag såsom Novator, Åkerströms och Abilia. Erfarenheten täcker ett vitt spektrum av branscher, tex: IT, telekommunikation, flygindustrin, tillverkande industri, gruvindustri och medicinteknik.

Tillträde: 2020

Philip Simonson

Philip Simonson, Försäljningschef

MSc i företagsekonomi från Uppsala universitet samt MSc i Internationellt företagande från Södertörns högskola. Med lång erfarenhet av försäljning och marknadsföring av medicintekniska produkter, från ortopediska implantat till kapitalutrustning som används inom operationssalar, från företag som Zimmer-Biomet och Merivaara.

Tillträde: 2024

Mgmt Ola Markusson

Ola Markusson, Utvecklingschef

Ola har haft olika ledande positioner inom produktutveckling de senaste 20 åren, främst på DeLaval. Han har lett både lokala och globala delar av organisationer för projektledning och systems engineering samt utveckling inom mjukvara, mekanik, elektronik samt verifiering och validering. Han är Teknologie doktor i Reglerteknik från KTH, Stockholm.

Tillträde: 2022

Michael Forss 2

Michael Forss, CFO

Michael har efter en lång karriär som revisor och partner på EY en bred och värdefull erfarenhet av att arbete med ekonomiska frågor i publika bolag i en internationell miljö. Sedan 2019 har Michael arbetat i eget konsultbolag med rådgivning inom finansiell redovisning, rapportering och verksamhetsstyrning.

Tillträde: 2023

Annika Webb

Annika Rydgård, Market Access

Lic. Sjukgymnast med klinisk erfarenhet från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och har arbetat som Chief Research Officer på Inerventions. Erfarenhet av projektledning inklusive koordinering av kliniska prövningar.

Tillträde: 2023