Senaste nytt

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner för inrättande av ett teckningsoptionsprogram för anställda

Årsredovisning 2018 (regulatorisk information)

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

Hitta hit

Bioservo Technologies AB (publ), Isafjordsgatan 39B, 164 40 Kista