Senaste nytt

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner för inrättande av ett teckningsoptionsprogram för anställda

Bioservo anlitar Lago Kapital som likviditetsgarant (regulatorisk information)

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

Företagsinformation

Bolagsbeskrivning

Ladda ner

Bolagsordning

556650-7264_Bolagsordning 2017-07-07

556650-7264_Bolagsordning 2017-03-01

Bolagsstämman

556650-7264 Stammoprotokoll 2017-07-07

556650-7264 Bolagsstamman

Revisorer
Mazars SET Revision, Anna Stenberg
Box 1317
111 83 Stockholm

Certified Advisor (CA)
FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm.  
FNCA owns no shares in the company.

IR Kontakt
Petter Bäckgren, CEO
petter.backgren@bioservo.com

Maria Myräng, CFO
maria.myrang@bioservo.com
+46 (0)70 622 54 93