Senaste nytt

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner för inrättande av ett teckningsoptionsprogram för anställda

Bioservo anlitar Lago Kapital som likviditetsgarant (regulatorisk information)

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

Finansiell kalender

05 apr, 2019 Årsredovisning
06 maj, 2019 Kvartal 1, 2019
06 maj, 2019 Årsstämma
20 aug, 2019 Kvartal 2, 2019
05 nov, 2019 Kvartal 3, 2019
21 feb, 2020 Bokslutskommuniké