Senaste nytt

Bioservo har genomfört en riktad emission om drygt 14 MSEK (regulatorisk information)

Bioservo utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission (regulatorisk information)

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

Finansiell kalender

23 feb, 2021 Bokslutskommuniké
26 mar, 2021 Årsredovisning
19 apr, 2021 Årsstämma
04 maj, 2021 2021 Kvartal 1, Delårsrapport
12 aug, 2021 2021 Kvartal 2, Delårsrapport
09 nov, 2021 2021 Kvartal 3, Delårsrapport
17 feb, 2022 2021 Bokslutskommuniké