Senaste nytt

Kommuniké från årsstämma i Bioservo Technologies AB (publ) den 19 april 2021 (regulatorisk information)

Kallelse till årsstämma i Bioservo Technologies AB (publ) (regulatorisk information)

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

Finansiell kalender

23 feb, 2021 Bokslutskommuniké
26 mar, 2021 Årsredovisning
19 apr, 2021 Årsstämma
04 maj, 2021 2021 Kvartal 1, Delårsrapport
12 aug, 2021 2021 Kvartal 2, Delårsrapport
09 nov, 2021 2021 Kvartal 3, Delårsrapport
17 feb, 2022 2021 Bokslutskommuniké