Senaste nytt

Kommuniké från årsstämma i Bioservo Technologies AB (publ) den 3 maj 2022 (regulatorisk information)

Bioservo Technologies AB Delårsrapport januari – mars 2022 (regulatorisk information)

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

Finansiell kalender

09 nov, 2021 2021 Kvartal 3, Delårsrapport
17 feb, 2022 2021 Bokslutskommuniké
31 mar, 2022 2021 Årsredovisning
03 maj, 2022 Årsstämma
03 maj, 2022 2022 Kvartal 1, Delårsrapport
18 aug, 2022 2022 Kvartal 2, Delårsrapport
08 nov, 2022 2022 Kvartal 3, Delårsrapport
22 feb, 2023 2022 Bokslutskommuniké