Senaste nytt

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner för inrättande av ett teckningsoptionsprogram för anställda

Bioservo Technologies presenterar på Stockholm Corporate Finance 11e Life Science-seminarium

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

Ägarskap

Största ägarna per 2018-12-31

Namn Procent (%) Aktier
Tellacq AB 23,00% 2 055 000
Anders Lundmark 10,22% 913 080
Tomas Ward 5,72% 510 873
Simon Josefsson Datakonsult AB 4,78% 427 330
Almi invest 4,19% 374 663
Dobono AB 3,25% 290 455
Magnus Lundberg 3,13% 279 766
Försäkringbolaget, Avanza Pension 2,71% 242 284
Citibank London 2,19% 196 079
Euroclear Bank Bruxelles 1,60% 142 550
Övriga 39,21% 3 504 371
Totalt 100,00% 8 936 451