Region:   International United States Sweden

13 mars 2024

Studie visar förbättrad handfunktion med Carbonhand

Idag presenterades studien " Förbättrad fysisk funktion med hjälp av en kraftförstärkande handske hos personer med inklusionskroppsmyosit” vid den globala konferensen om Myosit i Pittsburgh, USA. De preliminära resultaten visar ökad handfunktion och förbättrad fysisk funktion för personer med nedsatt handfunktion vid användning av Carbonhand.

Inklusionskroppsmyosit (IBM) är en autoimmun sjukdom som främst drabbar skelettmuskulaturen med minskad muskelstyrka och uthållighet som karakteristiska symtom. Personer med IBM upplever utmaningar inom många områden i livet. Att greppa och hålla i föremål samt finmotoriska aktiviteter är stora delar av de utmaningar som de ställs inför. Personer med avancerad IBM har svårt att hålla i redskap, greppa ett glas för att dricka, hålla i en tandborste, klä på och av sig samt många andra aktiviteter i det dagliga livet som kräver grepp. 

Studien syftade till att undersöka om en kraftförstärkande handske är lämplig att använda för personer med IBM. Data samlades in under The Myositis Associations (TMA) patientkonferens i september 2023. Studien var öppen för personer med idiopatisk inflammatorisk myopati som upplevde svaghet i handen. Den genomförda analysen baseras på personer med IBM. För att bedöma graden av funktionsnedsättning mättes fysisk funktion (IBM-Patient Reported Outcome Upper Extremity Function Scale (IBM-PRO), IBM-Functional Rating Scale (IBM-FRS)), smärta (numerisk skattningsskala) och greppstyrka (Jamar). I studien ingick 40 personer med IBM som hade nedsatt greppstyrka (kg) (md;intervall) (3,75;1,3-10,7) och fysisk funktion (IBM-FRS 20;2-38, IBM-PRO 23;1-44).

Deltagarna valde ut tre aktiviteter som de upplevde som svåra. Deltagarna utförde aktiviteterna och bedömde sin förmåga att utföra de valda aktiviteterna på en 5-gradig skala (0 = "kan inte utföra", 4 = "utan problem"), först utan handsken och sedan efter att ha använt handsken. Efter att ha testat handsken besvarade deltagarna en rad öppna frågor om hur de upplevde handsken.

Resultat
Alla aktiviteter upplevdes som lättare att utföra med handsken. Slutsatsen är att personer med IBM kan utföra aktiviteter i det dagliga livet mer självständigt när de använder Carbonhand som ett hjälpmedel. De tre mest valda aktiviteterna, med skattningar före och efter handsken, visas i tabell 1. I de öppna frågorna dokumenterade deltagarna att handsken skulle vara till nytta för användning i vardagliga uppgifter, lyft av föremål, matinköp, stabilisering av handen och att den skulle öka självständigheten. 
 


Tabell 1. Mått på svårighet att utföra valda aktiviteter utan och med handsken (0="kan inte utföra", 4="utan problem").


Om Studien
Studien är initierad av Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige, i samarbete med Louisiana State University och Tulane University Schools of Medicine, New Orleans, USA, Washington University School of Medicine, St. Louis, USA, The Ohio State University College of Medicine, Department of Pediatrics, Columbus, USA, Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e. V.", DGM, Taunusstein, Tyskland, Spierziekten Nederland (nederländsk patientförening för NMD), Rotterdam, Nederländerna, Svenska reumatikerförbundet, Stockholm, Sverige och Bioservo AB, Stockholm, Sverige.


Om Carbonhand
Carbonhand är en medicinteknisk produkt i form av en greppförstärkande handske som gör det möjligt för personer med nedsatt handfunktion, som IBM, att återfå förmågan att använda sina händer. Sensorer i handsken skickar signaler till ett avancerat styrsystem som aktiverar motorer som drar i konstgjorda senor som är insydda i handsken, vilket skapar ett naturligt och dynamiskt grepp. Flera studier med mer än 300 deltagare visar att personer med nedsatt handfunktion får ett uthålligt och starkt grepp med Carbonhand, vilket förbättrar användarens förmåga att utföra aktiviteter i det dagliga livet.


För mer information, kontakta
Annika Rydgård, Head of Clinical Projects and Market Access at Bioservo AB
Telefon: +46 70 440 41 71
E-post: annika.rydgard@bioservo.com

Mikael Wester, Marketing Director at Bioservo AB
Telefon: +4670 721 12 80
E-post: mikael.wester@bioservo.com


Om Bioservo
Bioservo AB är ett världsledande företag inom bärbara muskelstärkande system för personer som behöver extra styrka och uthållighet. Våra innovativa produkter och system är utformade för att förbättra livskvaliteten för våra användare och få dem att känna sig trygga och självständiga. Bolaget har en unik global position inom mjuka aktiva exoskelett för handen, som ger människor tillbaka förmågan att hantera sin vardag och bli självständiga och kunna utföra sina uppgifter med bibehållen hälsa.

Bioservo AB är ett svenskt aktiebolag med huvudkontor i Kista, norr om Stockholm. För mer information, vänligen besök www.bioservo.se