Senaste nytt

Ny film från Eiffage om Ironhand®

Bioservo avslutar framgångsrikt långtidstest hos Toyota Motor North America

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

18 sep, 2018

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner för inrättande av ett teckningsoptionsprogram för anställda

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman den 9 oktober 2018 fattar beslut om att emittera teckningsoptioner för att inrätta ett teckningsoptionsprogram ("Teckningsoptionsprogrammet") för anställda i Bioservo Technologies AB (publ) (”Bioservo”). För relevanta dokument vänligen se nedan.

Bioservo Styrelsens Förslag Till Teckningsoptionsprogram

Bioservo Villkor Teckningsoptionsprogram