Senaste nytt

Bioservo Technologies AB Delårsrapport januari – juni 2021 (regulatorisk information)

Håll personalen frisk och produktiv med Ironhand 2.0

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

18 sep, 2018

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner för inrättande av ett teckningsoptionsprogram för anställda

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman den 9 oktober 2018 fattar beslut om att emittera teckningsoptioner för att inrätta ett teckningsoptionsprogram ("Teckningsoptionsprogrammet") för anställda i Bioservo Technologies AB (publ) (”Bioservo”). För relevanta dokument vänligen se nedan.

Bioservo Styrelsens Förslag Till Teckningsoptionsprogram

Bioservo Villkor Teckningsoptionsprogram