Logotyp Bioservo
Region:   International United States Sweden

Övervinn dina
utmaningar

Bioservo Technologies är ett världsledande företag inom bärbara greppförstärkande system. Vi stärker människor genom vår intuitiva "Soft Extra Muscle"-teknologi. Våra produkter förbättrar livskvaliteten för våra användare och får dem att känna sig trygga och självständiga. Vi finns till för alla som är i behov av extra styrka och uthållighet.

Motional intelligence™

Vår intuitiva, bärbara teknik fungerar genom att förstärka användarens naturliga styrka. Den elektroniska handsken samlar in data från varje rörelse och följer intuitivt vad som kommer härnäst. Förbereder sig för att vara där när det behövs, för att hjälpa dig att hålla fast. Att vara stadig och stark.

Carbonhand®

Carbonhand är ett revolutionerande hjälpmedel som ger tillbaka kraften till personer med nedsatt handfunktion. Trycksensorer och avancerad teknik ser till att handsken tillför kraft i de fall då användarens egna muskler inte räcker till.

Ironhand

Ironhand®

Skapad för att hålla arbetare starka, friska och effektiva. Ironhand stärker det mänskliga greppet, vilket gör att arbetare kan använda mindre greppkraft när de utför repetitiva uppgifter. Genom att använda mindre kraft minskar tröttheten, förhindras förslitningsskador och minskar behovet av sjukfrånvaro samt de kostnader som är förknippade med detta. En friskare arbetskraft innebär en gladare och effektivare arbetsplats.

Pressmeddelanden

Idag inleds teckningsperioden i Bioservos företrädesemission (regulatorisk information)

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT RELEVANTA LAGAR OCH…

Läs mer

Bioservo offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen (regulatorisk information)

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT RELEVANTA LAGAR OCH…

Läs mer

Styrelsen i Bioservo beslutar om en fullt säkerställd företrädesemission av units om cirka 37 Mkr (regulatorisk information)

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT RELEVANTA LAGAR OCH…

Läs mer