Logotyp Bioservo
Region:   International United States Sweden

Carbonhand

Ett revolutionerande hjälpmedel som ger kraften tillbaka till personer med nedsatt handfunktion.

För personer med nedsatt handfunktion

Carbonhand är ett revolutionerande hjälpmedel som ger människor med nedsatt handfunktion kraften tillbaka. Med hjälp av trycksensorer och avancerad teknik tillför handsken kraft när de egna musklerna inte räcker till.

  

Carbonhand – en kraftförstärkande handske

Carbonhand är ett hjälpmedel i form av en kraftförstärkande handske med trycksensorer i fingrarna som känner av användarens behov av support. När användaren initierar ett grepp reagerar trycksensorerna och artificiella senor tillför den kraft som behövs.

Förbättrar grepp och uthållighet

Med artificiella senor och elektriska motorer tillförs kraft, och därmed uthållighet, till personer med nedsatt handfunktion. Detta möjliggör aktiviteter i dagliga livet, på arbetet eller under rehabilitering.

Personliga inställningar

Med appen kan du anpassa och skapa egna profiler. Du kan till exempel behöva mer support vid fritidsaktiviteter och mindre vid enklare hushållssysslor. Man kan sedan enkelt växla mellan profilerna med ett knapptryck.

En handske, många möjligheter

Förutom själva handsken består Carbonhand av en liten kraftenhet som fördelar kraften efter behov. Den kan bäras på ryggen eller runt midjan vilket gör det möjligt att anpassa Carbonhand efter situation eller tycke och smak.

Vår teknologi

Bioservos SEM™-teknologi (Soft Extra Muscle) är ensam i sitt slag.
Det unika med våra produkter är att de är mjuka och lätta att bära.

Vårt mål är att utveckla innovativa, bärbara, mjuka exoskelett som stärker kroppen,
förebygger framtida skador och kompenserar för nedsatt funktion.

Vår unika SEM-teknologi bygger på användarens egen aktivitet. Tryckkänsliga sensorer i handsken känner av användarens greppintention. Små motorer hjälper sedan till att förstärka handens kraft. Hur mycket kraft handsken ska ge beror på hur hårt användaren greppar och bestäms och programmeras enkelt i en app. På detta sätt assisterar våra produkter användaren med lagom mängd kraft, antingen det är i förebyggande syfte på en arbetsplats eller för att kompensera nedsatt handfunktion för en skadad person i hemmiljö. SEM-teknologin kan användas för olika delar av kroppen och kan användas både i förebyggande,
rehabiliterande och kompenserande syfte.

 

Carbonhand är inte för alla,
men betyder allt för vissa.

Effekten av Carbonhand är omedelbar. Med en tillförd kraft på upp till 20 Newton (N) per finger kan en stor del av de patienter som har nedsatt styrka i handen få tillbaka mycket av sin handfunktion och återuppta aktiviteter och hushållssysslor.   

Dessutom visar ett flertal studier att många patienter får ett starkare grepp, förbättrad handfunktion och ett mer självständigt liv även när Carbonhand tas av.

Nära 200 patienter har använt Carbonhand i ett antal olika studier, antingen som ett assisterande hjälpmedel eller som ett verktyg för rehabilitering. Deltagarna har haft  bakomliggande orsaker till funktionsnedsättningar i sin hand som till exempel, stroke, perifera nervskador, plexusskada, traumatiska skador, ryggmärgsskador eller svaghet på grund av ålder. Det är alltid användarens handfunktion, och inte den unika diagnosen, som avgör om Carbonhand kan hjälpa användaren eller ej.

Den övergripande slutsatsen är att med hjälp av Carbonhand kan den stora merparten av patienterna genomföra aktiviteter de inte kunde tidigare. De blir mer självständiga och upplever en bättre livskvalitet. I de studier som mätt greppstyrka och handfunktion, ses resultatet i form av ökad greppstyrka (+27%) och förbättrad handfunktion (+12%) efter 6 veckors användande av Carbonhand.

Kontakt och demo

Vill du veta mer eller boka en demo? Fyll i formuläret så kommer vi att kontakta dig snarast.


Fyll i dina kontaktuppgifter

* indikerar obligatorisk
Samtycke till att lagra information *

"Jag kan leka med barnen igen.
Det är det viktigaste av allt."

Kliniska data påvisar
förbättrad handfunktion

Tidigare versioner av Carbonhand används sedan nio år tillbaka av personer runt om i världen som ett assisterande hjälpmedel, och ett flertal kliniska studier med nära 200 deltagare visar att användarna efter 4-12 veckors användning av handsken förbättrar både sin egna greppstyrka och handfunktion samt dessutom upplever en förbättrad livskvalitet. Deltagarna i dessa studier har haft nedsatt handfunktion på grund av en mängd olika bakomliggande orsaker, allt ifrån olika sjukdomar eller olycksfall till ålder, och använt Carbonhand antingen som ett assisterande hjälpmedel, i ett rehabiliteringsprogram eller ingått i en kontrollgrupp som fått traditionell standardbehandling.

Fyll i dina kontaktuppgifter

* indikerar obligatorisk
Samtycke till att lagra information *

Förskrivning av Carbonhand

För dig som terapeut

Behöver ni som klinik mer information eller utbildning på Carbonhand, är du varmt välkommen att höra av dig till oss genom att fylla i dina kontaktuppgifter här nedan. Då kan du ladda ner de kliniska bevisen och vi kommer att höra av oss för att hjälpa er vidare.


Fyll i dina kontaktuppgifter

* indikerar obligatorisk
Samtycke till att lagra information *

För dig som användare

Vill du testa om Carbonhand kan hjälpa dig? Då ska du kontakta din arbetsterapuet eller sjukgymnast och be dem utvärdera om Carbonhand kan passa som ett assisterande hjälpmedel för din funktionsnedsättning i handen. Hänvisa dem gärna till den här sidan för mer information.

Personerna bakom handsken

Vår historia startade i början av 2000-talet med Hans von Holst, neurolog vid Karolinska Sjukhuset. I sitt yrke mötte han ofta patienter som hade gravt nedsatt styrka och rörlighet i armar och händer. Han började därför söka efter något sätt att hjälpa patienterna att förstärka den lilla funktion de hade kvar.

Tillsammans med Jan Wikander, professor i Mekatronik, började de skissa på en handske som kunde förstärka handgreppet. Strax därpå såg den första Servohandsken, en föregångare till Carbonhand, dagens ljus.

Kombination av robotik och medicinsk expertis

Jan Wikander, professor i Mekatronik vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), hade sedan en lång tid arbetat med olika typer av robotar. En av dessa var en robothand. Hans and Jan såg en möjlighet att använda samma robotteknologi till en handske som kunde förstärka handgreppet. Idén var att skapa en handske som skulle kunna förebygga förslitningsskador, kunna användas vid rehabilitering och stödja personer med deras dagliga aktiviteter hemma och på arbetet.

Idén presenterades för Johann Ingvast som påbörjade arbetet med att förvandla visionen till en produkt i maj 2006. Som ett resultat av dessa grundades Bioservo Technologies. Fram till idag bidrar Hans aktivt och har en plats i bolagets styrelse. Tack vare vår historiska bakgrund kan vi kombinera det västa från två världar: medicinsk expertis och robotteknologi för att skapa näst intill mänskliga, greppförstärkande produkter för människor med reducerad muskelstyrka eller i behov av extra styrka. Bioservo har sitt huvudkontor i Kista, norr om Stockholm.


Vår första komersiella produkt 2013 var Servohandsken (SEM Glove på engelska marknader), vilket var en föregångare till Carbonhand®. Den gav extra kraft och uthållighet till människor med ett svagt grepp. Konceptet med SEM™ -teknologin siktar högre än andra liknande avancerade produkter genom att introducera en teknik som följer användarens handlingar på ett intuitivt sätt och förstärker gripkraften endast om människan initierar ett grepp.

Inspelade Carbonhand webinarier

1. Radder B, Prange-Lasonder G.B, Kottink A, Holmberg J, Sletta K, van Dijk M et al. (2019) Home rehabilitation supported by a wearable soft-robotic device for improving hand function in older adults: A pilot randomized controlled trial. PLoS ONE 14(8): e0220544. 

2. Kottink AIR, Nikamp CDM, Buurke JH, Bos F, van der Sluis CK, van den Broek M, Onneweer B, Stolwijk-Swüste JM, Brink SM, Rietman JS, Prange-Lasonder GB. Six weeks use of a wearable soft-robotic glove during ADL. IFSSH, IFSHT & FESSH Combined Congress. June 6-10 2022. ExCeL, London.