Senaste nytt

Kallelse till årsstämma i Bioservo Technologies AB (publ) (regulatorisk information)

Carbonhand erhåller regulatoriskt godkännande i Australien

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

15 feb. 2023  ·  Regulatorisk information

Waupaca Foundry rullar ut Ironhand till ytterligare tre anläggningar

Waupaca Foundry har framgångsrikt använt Ironhand för att minska skador vid sin anläggning i Marinette, WI, USA. Efter bevisade resultat har Waupaca beslutat att fortsätta en utrullning vid ytterligare tre anläggningar, totalt ett antal av 60 Ironhand-system som ska användas aktivt under andra kvartalet. De ytterligare 30 Ironhand-systemen som ska användas i fas 2 av utrullningen säljs till ett ordervärde om 1,8 MSEK.

Waupaca Foundry, Bioservo och Rhino Tool House har framgångsrikt avslutat ett sju månader långt partnerskapsprojekt där 30 Ironhand-system har använts, främst för slipning, vid deras anläggning i Marinette, Wisconsin, USA. Projektets mål var att validera Ironhand-systemet för användning i den utmanande gjuterimiljön och att förbereda för en bredare implementering på alla anläggningar.

Testerna har visat mycket lovande resultat. Anställda har vittnat om minskad trötthet och mindre smärta i händer och armar efter arbetet, och de ergonomiska riskrapporterna som genererats av Ironhand visar på minskade kraftnivåer när de utför arbetsuppgifter. Dessutom visar en Incident Rating-rapport från OSHA (Occupational Safety and Health Administration) från försöksperioden att incidentfrekvensen är 75 % lägre än för jämförbara anläggningar och 5 % lägre än genomsnittet för företag inom tillverkningsindustrin. Slutsatserna från hälso- och säkerhetsansvariga är att orsaken till den betydande minskningen av incidentfrekvensen härrör från mindre trötthet i händerna och ökad medvetenhet om incidentrisker genom användning av Ironhand.

Medan teknologin har förbättrats under de senaste 25 åren, med målet att minska manuell gjutbearbetning, har det visat sig vara svårt att helt eliminera hantering av gjutgods som en del av det dagliga jobbet. Bioservo-teknologin överbryggar gapet mellan manuell bearbetning och total automatisering.

"Vi är entusiastiska över de fantastiska resultaten på Wauaca Foundry och är glada över att de har beslutat att rulla ut Ironhand till fler anläggningar. Vi tror att det finns många arbetsplatser inom gjuteriindustrin och andra branscher med greppintensiva arbetsuppgifter som skulle ha samma fördelar med att använda Ironhand”, säger Petter Bäckgren, VD på Bioservo. 


För mer information, vänligen kontakta
Petter Bäckgren, VD, Bioservo Technologies AB
Telefon: 08 21 17 10
petter.backgren@bioservo.com

Mikael Wester, Marknadsdirektör, Bioservo Technologies AB
Telefon: 08 21 17 10
mikael.wester@bioservo.com

Denna information är sådan information som Bioservo är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2023 kl 08:30.


Om Bioservo Technologies
Bioservo Technologies AB (publ) är ett världsledande företag inom bärbara, muskelförstärkande system för människor som behöver extra styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är designade för att hålla människor starka, friska och effektiva. Bolaget har en unik global position inom soft exoskeleton-teknologi för handen, både för industriella tillämpningar som förbättrar arbetares hälsa och för att förbättra livskvalitet för personer med nedsatt muskelstyrka. Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

FNCA Sweden AB är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
För mer information, vänligen besök www.bioservo.com