Senaste nytt

Have a look at our updated page with applications for Ironhand®

Rättelse: Kommuniké från årsstämma i Bioservo Technologies AB (publ) den 7 maj 2020 (regulatorisk information)

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

12 mar, 2020

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

Valberedningen i Bioservo Technolies AB (publ) har beslutat att föreslå årsstämman följande förslag av antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter. Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i styrelsen ska vara sex (6). Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Anders Lundmark, Runar Bjørklund, Karin Ruiz, Kunal Pandit och Nikolaj Sørensen samt nyval av Claes Mellgren. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Anders Lundmark. Hans von Holst har avböjt omval. 

Claes Mellgren är grundare av AQ Group, en global tillverkare av komponenter och system till industrin, och var mellan 2010 och 2018 även koncernchef för bolaget. Han var tidigare verksam som produktions- logistik- och platschef vid olika ABB enheter i Västerås. Claes arbetar idag huvudsakligen som affärsängel och innehar andra styrelseuppdrag i AQ Group (Nasdaq Mid Cap), Note AB (Nasdaq Small Cap) och Automation Region. Claes är utbildad civilingenjör från Linköpings Universitet.

 

Frågor hänvisas till:

Runar Björklund, valberedningens ordförande

valberedningen@bioservo.com

 

Om Bioservo Technologies

Bioservo Technologies AB (publ) är ett världsledande företag inom bärbara, muskelförstärkande system för människor som behöver extra styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är designade för att hålla människor starka, friska och effektiva.

Bolaget har en unik global position inom soft exoskeleton-teknologi för handen, både för industriella tillämpningar som förbättrar arbetares hälsa och för att förbättra livskvalitet för personer med nedsatt muskelstyrka.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
För mer information, vänligen besök www.bioservo.com