Senaste nytt

Idag levereras de första Carbonhand® systemen till patienter (regulatorisk information)

Valberedningen utsedd inför Bioservos årsstämma 2023

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

20 dec, 2022

Valberedningen utsedd inför Bioservos årsstämma 2023

I enlighet med beslut vid bolagsstämman den 3 maj 2022 har Bioservos styrelseordförande kontaktat företagets största ägare i syfte att formera en valberedning. Som aktieägare räknas även en grupp av två eller fler aktieägare (aktieägargrupp) som anmält till styrelsens ordförande att man gemensamt vill delta i valberedningsarbetet.

De aktieägare och representanter som ingår i valberedningen, utöver styrelseordförande Anders Lundmark, är:

  • Runar Bjørklund, nominerad av Tellacq AB, valberedningens ordförande
  • Tomas Ward, företrädare av eget innehav
  • Staffan Östlin, nominerad av Adrigo Asset Management

Valberedningen ska inför årsstämman 2023 lämna förslag till stämmoordförande gällande

  • Förslag till styrelse
  • Förslag till revisor
  • Förslag till styrelseordförande 
  • Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete
  • Förslag till arvode till revisorn
  • Förslag till ordförande på årsstämman
  • Riktlinjer för tillsättande av valberedning 

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2023 kan göra detta till valberedningen senast den 28 februari 2023 via email till valberedningen@bioservo.com eller via brev till Bioservo Technologies AB, Valberedningen, Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista.


Om Bioservo Technologies
Bioservo Technologies AB (publ) är ett världsledande företag inom bärbara, muskelförstärkande system för människor som behöver extra styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är designade för att hålla människor starka, friska och effektiva. Bolaget har en unik global position inom soft exoskeleton-teknologi för handen, både för industriella tillämpningar som förbättrar arbetares hälsa och för att förbättra livskvalitet för personer med nedsatt muskelstyrka. Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

FNCA Sweden AB är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
För mer information, vänligen besök www.bioservo.com