Senaste nytt

Bioservo tecknar distributörsavtal med CAS i England

82 Ironhand[®] system levererade till Loxam

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

25 mar, 2020

Uppdatering om affärsläget i samband med COVID-19

Styrelsen för Bioservo går idag ut med följande affärsuppdatering mot bakgrund av den pågående och snabbt utvecklande situationen med avseende på COVID-19. Styrelsens första prioritet är företagets personal och kunders välbefinnande och har vidtagit alla lämpliga åtgärder för att mildra effekterna av COVID-19 i enlighet med myndigheternas rekommendationer. Vi arbetar också för att skydda Bioservos finansiella tillgångar och säkerställa framtida värde för våra aktieägare genom att proaktivt identifiera möjligheter till kostnadsbesparingar.

Som tidigare kommunicerats har Bioservo framgångsrikt påbörjat en bred lansering av Ironhand tillsammans med distributörer i USA, Frankrike och Tyskland, med ett stort fokus på bilindustrin, flygplanstillverkning, byggindustrin och dess underleverantörer. Dessa prioriterade marknader och branscher är nu helt eller delvis temporärt nedstängda vilket har påverkan på Bioservos pågående lansering av Ironhand och pågående utvärderingsprojekt som genomförs hos olika kunder. Skulle nedstängningarna pågå under en längre tidsperiod kommer Bioservos försäljning att påverkas starkt negativt.

Av den anledningen har Bioservo med omedelbar verkan påbörjat ett arbete för att ställa om verksamheten:

  • Kommersiell verksamhet har ställts om till digitala kanaler exempelvis videomöten.
  • Alternativa leverantörer utvärderas för att säkerställa materialförsörjning.
  • Korttidsarbete för permanent personal och uppsägning av timanställd personal inom tillverkning och utveckling.

Genom att proaktivt genomföra dessa åtgärder kommer Bioservo ha en stark position för att återuppta lanseringen av Ironhand och de samarbetsprojekt vi nu har pausat och kapitalisera på de affärsmöjligheter som finns när branscher och företag drar igång igen.

 

För mer information, vänligen kontakta
Petter Bäckgren, VD, Bioservo Technologies AB
Telefon: 08 21 17 10

petter.backgren@bioservo.com

 

Om Bioservo Technologies
Bioservo Technologies AB (publ) är ett världsledande företag inom bärbara, muskelförstärkande system för människor som behöver extra styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är designade för att hålla människor starka, friska och effektiva.

Bolaget har en unik global position inom soft exoskeleton-teknologi för handen, både för industriella tillämpningar som förbättrar arbetares hälsa och för att förbättra livskvalitet för personer med nedsatt muskelstyrka.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
För mer information, vänligen besök 
www.bioservo.com