Senaste nytt

Bioservo Technologies AB inleder forskningsprojekt för att undersöka effekten av användning av exoskelett på det centrala nervsystemet

Rhino Tool House revolutionerar tillverkning i USA med Ironhand 2.0

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

15 okt, 2020  ·  Regulatorisk information

Preliminära resultat öppnar upp nya marknader för Carbonhand

Carbonhand at Home

I en pågående studie* testas den bärbara kraftförstärkande handsken Carbonhand i hemmet i 6 veckor för att få en första inblick i den terapeutiska effekten av att använda handsken som hjälpmedel under dagliga aktiviteter (ADL). Preliminära resultat visade att greppstyrkan förbättrades och att deltagarna uppskattade användningen av handsken för att hjälpa dem i vardagen. Dessa preliminära resultat ger ett löfte om att observera en klinisk effekt av att använda den kraftförstärkande handsken som hjälp vid ADL efter att datainsamlingen är klar.

Handfunktion är mycket viktigt för att utföra vardagliga aktiviteter. Ett av de vanligaste problemen när det gäller handfunktion är en minskning av handstyrkan, som förekommer i ett brett spektrum av funktionsnedsättningar. Specifikt har personer med nedsatt handfunktion ofta svårigheter med att hålla och manipulera föremål, vilket sedan leder till svårigheter med att självständigt utföra dagliga aktiviteter. Dessa begränsningar kan påverka deras deltagande i samhället eller livskvaliteten negativt. Bärbar robotik verkar vara ett lovande tillvägagångssätt för att möjliggöra direkt stöd för motorfunktion under längre perioder i patientens hemmiljö.

Med Carbonhand kan funktionella aktiviteter förbättras direkt, medan det antas att användning av den drabbade armen och handen upprepade gånger under ADL ger intensiv och uppgiftspecifik träning samtidigt. Detta kan efter långvarig användning resultera i förbättrad arm- och handfunktion även utan stöd. I den aktuella studien var syftet att undersöka om användning av Carbonhand under ADL i sex veckor resulterade i en terapeutisk effekt på handstyrka och handfunktion.

Resultaten i den aktuella fasen av den pågående studien, med 21% av de deltagare som behövs, är lovande för att bekräfta en terapeutisk effekt av att använda den kraftförstärkande handsken som hjälp i ADL på styrka och funktion vid genomförd datainsamling.

Carbonhand har hittills varit tillgänglig som assisterande hjälpmedel och skulle genom en rehabiliteringsindikation få tillgång till en helt ny marknad, marknadspotentialen för en rehabiliteringshandske i hemmet är betydande. Ett av de potentiella rehabiliteringsområdena är för personer som drabbas av stroke. Enligt Världshälsoorganisationen överlever 10 miljoner människor en stroke världen över varje år. För strokepatienter är nedsatt handfunktion en av de vanligaste konsekvenserna av stroke, förlamning av handen eller överkroppen sker akut hos upp till 87% av alla överlevande av stroke. Genom att möjliggöra rehabilitering i hemmamiljö får fler tillbaka sin handfunktion och kostnaderna kan reduceras avsevärt.

”Även om detta är preliminära resultat är jag övertygad om att många patienter med svag handfunktion kommer att ges möjlighet att återfå viktiga handfunktioner så att de kan utföra dagliga aktiviteter. Under det senaste året har flera studier publicerats som ger allt mer vetenskapligt stöd för vår greppförstärkande handske Carbonhand. Vi tror att bevisen i denna och tidigare studier kommer att göra det lättare för människor i behov att faktiskt få Carbonhand förskriven.”- säger Petter Bäckgren, VD på Bioservo.

 

* Kottink AIR, Nikamp CDM, Buurke JH, Bos F, van der Sluis CK, van den Broek M, Onneweer B, Stolwijk-Swüste JM, Brink SM, Rietman JS, Prange-Lasonder GB. Six weeks use of a wearable soft-robotic glove during ADL: preliminary results of ongoing clinical study. 5th International Conference on Neurorehabilitation (ICNR), Oct 13-16 2020. Den kliniska prövningen har genomförts inom ramen för iHand-projektet. Projektet har fått finansiering från Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 enligt bidragsavtal nr 801945.


För mer information, vänligen kontakta
Petter Bäckgren, VD, Bioservo Technologies AB
Telefon: 08 21 17 10

petter.backgren@bioservo.com

 

Mikael Wester, Marknadschef, Bioservo Technologies AB
Telefon: 08 21 17 10
mikael.wester@bioservo.com

 

Om Carbonhand®

Carbonhand är en kraftförstärkande handske som förbättrar greppet som ger extra styrka och förstärker handens funktioner. Carbonhand hjälper människor med nedsatt handfunktion att utföra dagliga aktiviteter och bli mer självständiga. Handsken är baserad på Bioservos unika SEM™-teknologi (Soft Extra Muscle) som också används i handtagsförstärkande handsken Ironhand® som används för industriella applikationer.

 

Om Bioservo Technologies
Bioservo Technologies AB (publ) är ett världsledande företag inom bärbara, muskelförstärkande system för människor som behöver extra styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är designade för att hålla människor starka, friska och effektiva.

Bolaget har en unik global position inom soft exoskeleton-teknologi för handen, både för industriella tillämpningar som förbättrar arbetares hälsa och för att förbättra livskvalitet för personer med nedsatt muskelstyrka.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.com

 

Om Roessingh Research and Development

Roessingh Research and Development (RRD) är ett stort vetenskapligt forskningsinstitut som fokuserar på rehabiliteringsteknik och e-hälsa. RRD arbetar nära Roessingh, Center for Rehabilitation och University of Twente inom området rehabiliteringsteknik och eHälsa, men också med internationella partners. För mer information, besök www.rrd.nl