Senaste nytt

Have a look at our updated page with applications for Ironhand®

Rättelse: Kommuniké från årsstämma i Bioservo Technologies AB (publ) den 7 maj 2020 (regulatorisk information)

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

20 dec, 2019  ·  Regulatorisk information

Loxam köper ett hundra Ironhand ®-enheter för en rikstäckande lansering i Frankrike

Loxam har åtagit sig att köpa ett hundra Ironhand®-enheter ifrån Bioservo Technologies under 2020 för en rikstäckande lansering i Frankrike.

Sedan juni 2019 har Bioservo, Eiffage och Loxam genomfört ett pilotprojekt tillsammans. Projektet har gått ut på att utvärdera möjligheten för uthyrning av Ironhand på den franska marknaden. Projektet, som avslutades i början av december, har överträffat alla förväntningar och efterfrågan på en produkt som ökar säkerheten för arbetare har visat sig vara hög.

Frankrike är globalt ledande inom exoskelett och har den högsta graden av implementering av ny teknologi. På grund av lagstiftning är arbetsgivare skyldiga att arbeta förebyggande med arbetshälsa och tillhandahålla lösningar som ökar säkerheten för deras anställda. För att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor finns organisationer så som INRS och AFNOR för att stödja företagen med studier och forskning, standarder, utbildning samt teknisk, juridisk och medicinsk expertis.

Bioservo och Loxam har idag skrivit på ett exklusivt uthyrningsavtal som bekräftar Loxams önskan att erbjuda och marknadsföra Ironhand i hela Frankrike. Ironhand kommer i och med detta att vara tillgänglig för uthyrning i de tolv största städerna - Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Toulon, Strasbourg, Montpellier, Bordeaux, Lille, Rennes and Rouen. Det uppskattade värdet på produkter och tjänster inom avtalet är ungefär 5 miljoner SEK.

”På Loxam är högsta prioritet att stödja våra kunder i att skapa hållbara arbetsplatser genom att erbjuda ett brett utbud av skyddsutrustning. Vårt mål är att ha en ledande position genom att vara våra kunders förstahandsval av uthyrningspartner. Det finns en hög efterfrågan på en produkt som Ironhand på den franska marknaden och den kommer att vara ett bra komplement till våra andra produkter. Vi tar nu nästa steg tillsammans med Bioservo och ser fram emot att förlänga vårt samarbete och lansera Ironhand i hela Frankrike”, säger Stéphane Henon, General Manager på Loxam.

Peter Bäckgren, VD Bioservo, kommenterade: ”Vi strävar alltid efter att arbeta med företag som delar våra värderingar och vill göra skillnad genom att investera i framtiden. Loxam är den typen av företag och vi ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans i framtiden. Vi ser även fram emot att stödja företag med att skydda deras anställda genom att utrusta de med Ironhand.”

För mer information, vänligen kontakta
Petter Bäckgren, VD, Bioservo Technologies AB
Telefon: 08 21 17 10

petter.backgren@bioservo.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bioservo Technologies AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 december 2019 kl. [10:20] CEST.

Om Loxam

Som etta i Europa och trea i världen, är Loxam marknadsledande inom uthyrning av utrustning och verktyg för bygg, offentlig sektor, industri och landskapsarkitektur. Företagets siffror för 2019 visade en konsoliderad proformaförsäljning på 2,3 miljarder*, 1500 uthyrningsställen, 11 000 anställda och företaget finns etablerat i 30 länder. Loxam har 600 000 utrustningar och har därmed det bredaste utbudet på marknaden för att kunna uppfylla de krav som finns.  

*ej reviderat

För mer information, vänligen besök www.loxam.com

Om Bioservo Technologies

Bioservo Technologies AB (publ) är ett teknik- och utvecklingsbolag som kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik. Bolaget har en globalt framskjuten position inom soft exoskeletonteknik, bärbara kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra kraft för att stärka kroppens uthållighet och funktion, eller för personer med nedsatt muskelstyrka.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.com