Senaste nytt

Have a look at our updated page with applications for Ironhand®

Rättelse: Kommuniké från årsstämma i Bioservo Technologies AB (publ) den 7 maj 2020 (regulatorisk information)

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

27 mar, 2020

Kraftförstärkande handske från Bioservo förbättrar handfunktionen för personer med ryggmärgsskada

En nyligen publicerad artikel i den vetenskapliga tidskriften ”Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation” * visar att rehabilitering i hemmet med Bioservo Technologies kraftförstärkande handske leder till förbättrad handfunktion för personer med ryggmärgsskada.

En ryggmärgsskada i övre delen av ryggraden innebär ofta nedsatt funktion i både övre och nedre extremiteterna. Förlorad handfunktion innebär ett högt prioriterat område för rehabilitering eftersom det påverkar livskvaliteten och möjligheten att vara självständig.

Trots en intensiv handrehabilitering och kompensationsstrategier som utvecklats under den subakuta fasen, resulterar en ryggmärgsskada ofta i en betydande funktionsnedsättning. Dagliga aktiviteter (ADL) som att äta samt sköta sin hygien och påklädning blir svåra vid nedsatt handfunktion, och gör ofta personen beroende av hjälp av vårdgivare även för de mest grundläggande aktiviteter.

Pilotstudien undersökte den rehabiliterande effekten av ett hemträningsprogram för personer med ryggmärgsskada med hjälp av SEM™-Glove (Servohandsken) från Bioservo Technologies AB. I studien rekryterades 15 deltagare med inkomplett ryggmärgsskada (AIS C och D) som fick använda handsken hemma och genomföra, förutom en specifik träningsuppgift, också sina vanliga aktiviteter under minst 4 timmar per dag i 12 veckor. Mätningar genomfördes vid vecka 0, 6, 12 och 18. 

Redan 6 veckor in i behandlingen visades en förbättring av handfunktionen, både gällande hantering av föremål, ökad nypstyrka och greppstyrka samt minskad muskelspänning i tummens muskulatur. Ytterligare förbättring noterades både vid 12 veckor och vid uppföljningstillfället 6 veckor senare.

Slutsatsen från studien är att rehabilitering med Servohandsken är effektiv för att förbättra och bibehålla grov- och finmotorisk funktion för personer med ryggmärgsskada. Bibehållen förbättring av handfunktionen antyder att intensiv aktivitetsbaserad rehabilitering förbättrar neuromuskulär aktivitet på lång sikt hos personer med ryggmärgsskada.

* Osuagwu, B.A., Timms, S., Peachment, R. et al. Home-based rehabilitation using a soft robotic hand glove device leads to improvement in hand function in people with chronic spinal cord injury:a pilot study. J NeuroEngineering Rehabil 17, 40 (2020). https://doi.org/10.1186/s12984-020-00660-y

 

För mer information, vänligen kontakta
Petter Bäckgren, VD, Bioservo Technologies AB
Telefon: 08 21 17 10
petter.backgren@bioservo.com

Mikael Wester, Marknadschef, Bioservo Technologies AB
Telefon: +46 (0)8 21 17 10
mikael.wester@bioservo.com
 

 

Om SEM™ teknologi

Bioservos SEM™ teknologi (Soft Extra Muscle) är unik. Medan andra robotiksystem är tunga och styva, som ett skelett, bygger SEM på en helt annan designprincip. Bioservo Technologies har utvecklat två produkter baserade på denna teknologi, hälsovårdsprodukten Carbonhand® och Ironhand® för industriella tillämpningar inom tillverkning, byggnation och lager. Båda är bärbara mjuka robotikhandskar utvecklade för att stödja greppstyrka.

 

Om Carbonhand®

Carbonhand (tidigare kallad Servohandsken) är ett greppförstärkande hjälpmedel i form av en handske som underlättar ett normalt rörelsemönster. Handsken adderar extra styrka när behovet är som störst och förstärker handens styrka för personer med nedsatt handfunktion.

 

Om Bioservo Technologies
Bioservo Technologies AB (publ) är ett världsledande företag inom bärbara, muskelförstärkande system för människor som behöver extra styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är designade för att hålla människor starka, friska och effektiva.

Bolaget har en unik global position inom soft exoskeleton-teknologi för handen, både för industriella tillämpningar som förbättrar arbetares hälsa och för att förbättra livskvalitet för personer med nedsatt muskelstyrka.
Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.
FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
För mer information, vänligen besök www.bioservo.com