Senaste nytt

Idag levereras de första Carbonhand® systemen till patienter (regulatorisk information)

Valberedningen utsedd inför Bioservos årsstämma 2023

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

25 jan, 2023  ·  Regulatorisk information

Idag levereras de första Carbonhand® systemen till patienter

Idag levereras nya Carbonhand® till de första patienterna i Sverige, Norge och Tyskland. Carbonhand® som lanserades i slutet av förra året har fått idel lovord av patienter och vårdpersonal och äntligen kan vi leverera system som ska hjälpa personer med nedsatt handfunktion att kunna utföra dagliga aktiviteter och komma tillbaka till arbete.

Den äldre versionen av vår greppförstärkande handske Carbonhand har varit tillgänglig i Sverige, Norge och Tyskland de senaste åren och våra distributörer har haft möjlighet att visa och prova ut den helt nya versionen av Carbonhand för patienter sedan lanseringen. Intresset har varit väldigt stort och Carbonhand har redan förskrivits till ett flertal patienter i dessa länder.

Vi har för närvarande en orderstock på ca 40 st Carbonhand system till ett ordervärde på drygt 2 MSEK. I orderstocken ingår både system till patienter och demonstrationsutrustning med 10 handskar per system. Vi planerar att leverera de beställda systemen under kommande tre månader.

”Att vi idag levererar ut de första systemen av Carbonhand, ett medicintekniskt hjälpmedel som är godkänd för försäljning i hela Europa, är möjligt tack vare fantastiska insatser av Bioservo’s kompetenta och engagerade medarbetare. Med nya Carbonhand kan vi förbättra patienters greppfunktion på ett helt nytt intuitivt sätt och samtidigt revolutionera vården för människor med nedsatt handfunktion världen över. Bolaget räknar med att ca 150 miljoner patienter har nedsatt handfunktion och bedömningen är att minst 13% av dessa skulle bli hjälpta av Carbonhand.” Säger Petter Bäckgren, VD på Bioservo.


Om Carbonhand
Den kraftförstärkande handsken Carbonhand från Bioservo ger människor med nedsatt handfunktion extra kraft och uthållighet i greppet. Sensorer i fingertopparna registrerar när användaren greppar ett föremål, systemet räknar ut hur mycket kraft som ska adderas och drar i konstgjorda senor som går ut i handens fingrar och lägger till kraft i användarens grepp. Carbonhand® är klassificerad och godkänd som en medicinteknisk produkt enligt den europeiska förordningen om medicintekniska produkter (MDR), och finns tillgänglig i flera länder i Europa och Australien.


För mer information, vänligen kontakta
Petter Bäckgren, VD, Bioservo Technologies AB
Telefon: 08 21 17 10
petter.backgren@bioservo.com

Mikael Wester, Marknadsdirektör, Bioservo Technologies AB
Telefon: 08 21 17 10
mikael.wester@bioservo.com

Denna information är sådan information som Bioservo är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 Januari 2023 kl 08:30.


Om Bioservo Technologies
Bioservo Technologies AB (publ) är ett världsledande företag inom bärbara, muskelförstärkande system för människor som behöver extra styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är designade för att hålla människor starka, friska och effektiva. Bolaget har en unik global position inom soft exoskeleton-teknologi för handen, både för industriella tillämpningar som förbättrar arbetares hälsa och för att förbättra livskvalitet för personer med nedsatt muskelstyrka. Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

FNCA Sweden AB är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
För mer information, vänligen besök www.bioservo.com