Region:   International United States Sweden

19 okt. 2023

Försäljningen av Carbonhand tar fart på Europas största marknad

Försäljningen av den kraftförstärkande handsken Carbonhand® har tagit fart på den tyska marknaden, där det bedöms att över en miljon människor skulle vara hjälpta av Carbonhand. Hittills i år har det beställts över fyra gånger så många Carbonhand till Tyskland jämfört med samma period föregående år.

Tyskland är Europas största marknad sett till befolkningsmängd och över 8,7 miljoner personer har funktionsnedsättningar av de typer Carbonhand är designad för. Externa analyser visar att, försiktigt räknat, drygt 1 miljon av dessa skulle kunna vara hjälpta av Carbonhand för att klara av vardagen bättre, bli mer självständiga och få en ökad livskvalitet.

Hittills i år har Bioservo fått beställningar från Tyskland på 21 Carbonhand-system till ett ordervärde av drygt 1,4 MSEK. Av dessa har 16 stycken beställts till patienter som drabbats av Stroke, MS och andra neurologiska sjukdomar. Utöver det har 5 stycken Carbonhand-system levererats till distributörer för att användas vid patientutprovningar och för att introducera Carbonhand inom hälso- och sjukvårdssystemet. 

"Vi är väldigt nöjda med den utveckling vi ser i Tyskland. Försäljningsökningen på 300% beror på flera faktorer, dels kan vår nya version av Carbonhand hjälpa betydligt fler patienter, men framför allt har kännedomen om och acceptansen av Carbonhand bidragit till att det blivit lättare att få Carbonhand förskriven. Vi hoppas och tror att det vi nu bevittnar är början på ett genombrott på den tyska marknaden och att vi kan hjälpa ännu fler personer till ökad självständighet.", säger Petter Bäckgren, VD på Bioservo


För mer information, vänligen kontakta
Petter Bäckgren, VD, Bioservo Technologies AB
Telefon: 08 21 17 10
petter.backgren@bioservo.com

Mikael Wester, Marknadsdirektör, Bioservo Technologies AB
Telefon: 08 21 17 10
mikael.wester@bioservo.com

 

Om Bioservo Technologies
Bioservo Technologies AB (publ) är ett världsledande företag inom bärbara, muskelförstärkande system för människor som behöver extra styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är designade för att hålla människor starka, friska och effektiva. Bolaget har en unik global position inom mjuka aktiva exoskelett för handen, både för industriella tillämpningar som förbättrar arbetares hälsa och för att förbättra livskvalitet för personer med nedsatt muskelstyrka. Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

FNCA Sweden AB är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
För mer information, vänligen besök www.bioservo.se