Region:   International United States Sweden

3 nov. 2023

Försäljningen av Carbonhand dubblerad i Norge

Försäljningen av den kraftförstärkande handsken Carbonhand® har tagit fart på den norska marknaden. I Norge säljs Carbonhand via distributören Cypromed, hittills i år har de beställt dubbelt så många Carbonhand till Norge jämfört med samma period föregående år.

I Norge har Carbonhand förskrivits som ett medicintekniskt hjälpmedel via det offentliga ersättningssystemet i flera år. Via det offentliga ersättningssystemet förskrivs Carbonhand både som ett assisterande hjälpmedel att använda i hemmet och som ett hjälpmedel för att komma tillbaka till arbete. Den nya versionen av Carbonhand som lanserades i år har en hel del förbättringar som gör att fler personer kan använda handsken och därigenom få förbättrad handfunktion och greppstyrka. 

Hittills i år har Bioservo fått beställningar på 27 Carbonhand till ett ordervärde av ca 1,8 MSEK. Dessa har beställts till patienter som drabbats av Stroke, MS och andra neurologiska sjukdomar.

”I takt med att den nya versionen av Carbonhand blir känd hos terapeuter och patienter runt om i Norge får vi en allt större efterfrågan. För att klara av att hantera alla förfrågningar har vi inlett ett samarbete med Norsk Teknisk Ortopedi AS. Initialt har vi utbildat fyra ortopedtekniker som kommer hjälpa oss göra utprovningar av Carbonhand”, säger Knut Kristensen, VD på Cypromed.

”Norge är den marknad där Carbonhand haft störst framgång historiskt. Att efterfrågan nu fördubblats i det initiala skedet av lanseringen samtidigt som vår distributör satsar för att tillmötesgå den ökade efterfrågan gör att ännu fler patienter kommer att få möjligheten att använda Carbonhand i dagliga aktiviteter”, säger Petter Bäckgren, VD på Bioservo.


För mer information, vänligen kontakta
Petter Bäckgren, VD, Bioservo Technologies AB
Telefon: 08 21 17 10
petter.backgren@bioservo.com

Mikael Wester, Marknadsdirektör, Bioservo Technologies AB
Telefon: 08 21 17 10
mikael.wester@bioservo.com

Knut Kristensen, VD, Cypromed AS
Telefon: +47 62 57 44 33
knut@cypromed.no


Om Bioservo Technologies
Bioservo Technologies AB (publ) är ett världsledande företag inom bärbara, muskelförstärkande system för människor som behöver extra styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är designade för att hålla människor starka, friska och effektiva. Bolaget har en unik global position inom mjuka aktiva exoskelett för handen, både för industriella tillämpningar som förbättrar arbetares hälsa och för att förbättra livskvalitet för personer med nedsatt muskelstyrka. Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

FNCA Sweden AB är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
För mer information, vänligen besök www.bioservo.se