Senaste nytt

Kallelse till årsstämma i Bioservo Technologies AB (publ) (regulatorisk information)

Carbonhand erhåller regulatoriskt godkännande i Australien

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

17 mars 2023

Carbonhand erhåller regulatoriskt godkännande i Australien

Carbonhand har blivit godkänd för försäljning av australiensiska myndigheter och har tagits upp i det australiensiska registret över terapeutiska produkter från och med den 1 mars 2023. I och med godkännandet har Bioservos australiensiska distributör påbörjat försäljningsarbetet och har redan inlett förskrivningsprocessen till de första patienterna.

Carbonhand hjlper till i vardagen

Den australiensiska marknaden har ett flertal generösa ersättningssystem för personer som är i behov av assisterande hjälpmedel. Utöver det nationella ersättningssystemet NDIS (National Disability Insurance Scheme) för personer med funktionsnedsättningar finns det specifika system för till exempel äldre personer, personer som skadat sig i arbetsplatsolyckor, krigsveteraner med flera. I och med att Carbohand nu är listad som ett medicintekniskt hjälpmedel kan försäljningen i Australien initieras på allvar. 

”Vår distributör, Base Medical, har fått de första av sina 10 beställda Carbonhand demonstrationssystem och har sedan början på året bearbetat kliniker och vårdpersonal runt om i Australien. Det finns ett stort intresse för hur Carbonhand kan hjälpa personer med olika typer av nedsatt handfunktion”, säger Petter Bäckgren, VD på Bioservo och fortsätter, ”Vi och vår distributör, Base Medical, bedömer att det finns en stor potential på den australiensiska marknaden”.

För mer information, vänligen kontakta
Petter Bäckgren, VD, Bioservo Technologies AB
Telefon: 08 21 17 10
petter.backgren@bioservo.com

Mikael Wester, Marknadsdirektör, Bioservo Technologies AB
Telefon: 08 21 17 10
mikael.wester@bioservo.com


Om Bioservo Technologies
Bioservo Technologies AB (publ) är ett världsledande företag inom bärbara, muskelförstärkande system för människor som behöver extra styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är designade för att hålla människor starka, friska och effektiva. Bolaget har en unik global position inom soft exoskeleton-teknologi för handen, både för industriella tillämpningar som förbättrar arbetares hälsa och för att förbättra livskvalitet för personer med nedsatt muskelstyrka. Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

FNCA Sweden AB är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.com