Region:   International United States Sweden

12 okt. 2023  ·  Regulatorisk information

Bioservo utvärderar potentiella strategiska alternativ för att påskynda kommersialisering

Bioservo Technologies (BIOS), ett världsledande företag inom bärbara, muskelförstärkande system för människor som behöver extra styrka och uthållighet, tillkännager idag att dess styrelse utvärderar potentiella strategiska alternativ för att påskynda kommersialiseringen och öka aktieägarvärdet.

Styrelsen har utsett en särskild kommitté bestående av medlemmar ur ledningsgrupp och styrelse för att utvärdera ett brett spektrum av potentiella alternativ, inklusive försäljning av delar av eller hela företaget, kapitaltillskott eller andra möjligheter till partnerskap, bland andra potentiella alternativ. För att hjälpa till med denna process har Bioservo anlitat Ferghana Partners, en erfaren finansiell rådgivare verksam inom Life science-sektorn.

Enligt oberoende källor förväntas Life Science-segmentet av marknaden för mjuka exoskelett, där Bioservo är verksamt, att växa snabbt. Den totala marknaden för exoskelett förväntas växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 48%. En djupgående marknadsanalys genomförd av Bioservo visar att den relevanta patientgruppen för Carbonhand, dvs. de som bedöms ha nytta av den kraftförstärkande handsken Carbonhand, uppgår till nästan 5 miljoner patienter i USA och 4,5 miljoner patienter på utvalda marknader i Europa. 

För den europeiska marknaden erhöll Carbonhand MDR-godkännande (Medical Device Regulation) i slutet av 2022 och är redan tillgänglig i åtta länder, där den börjar generera försäljning. I USA är Carbonhand registrerad enligt 510(k) exempt och den kommersiella strategin är att initialt fokusera på Veterans Health Administration (VA), eftersom VA är en stark referens inom hälsovårdssektorn i USA för ytterligare kommersiell expansion, samt att det finns etablerad ersättning för VA-patienter.

VA är ett av de största samordnade sjukvårdssystemen i USA med 9 miljoner individer anslutna med full ersättning för sjukvårdskostnader, och nästan 250 000 relevanta patienter som skulle dra nytta av att använda Carbonhand. Ett team av dedikerade försäljningsagenter med lång erfarenhet av att tillhandahålla medicintekniska produkter via VA-sjukhus håller på att utbildas, Veterans Health Supply Solutions (VHSS) har kontrakterats som grossist till VA, och Carbonhand kommer att läggas till i relevanta produktkataloger inom de närmaste månaderna.

Marknadspotentialen för Carbonhand, Bioservos banbrytande greppförstärkande handske, är substantiell och Bioservo söker partnerskap med välmeriterade företag som har de nödvändiga resurserna, både operationella och finansiella, tillsammans med sina egna mer begränsade resurser, för att fullt ut kunna ta tillvara denna marknadsmöjlighet.

"Bioservos styrelse och ledningsgrupp är fast beslutna att maximera värdet och har beslutat att en utvärdering av strategiska alternativ är det bästa sättet att uppnå detta mål", säger Anders Lundmark, styrelseordförande. "Marknadspotentialen för Bioservo är extraordinär, oberoende marknadsundersökningar bekräftar en försäljningsnivå på nästan 500 miljoner dollar inom huvudindikationerna för Carbonhand enbart i USA. Styrelsen anser att denna process kommer att bidra till att säkerställa den bästa vägen framåt för att möjliggöra värde för alla Bioservos intressenter."

Det finns ingen garanti för att utvärderingsprocessen kommer att resultera i någon transaktion eller någon annan strategisk förändring eller resultat, eller för tidpunkten för något av det föregående. Företaget ämnar inte kommentera den strategiska utvärderingen ytterligare förrän styrelsen har godkänt ett specifikt handlingssätt eller fastställt att ytterligare information är lämplig eller krävs enligt lag.


För mer information, vänligen kontakta
Petter Bäckgren, VD, Bioservo Technologies AB
Telefon: 08 21 17 10
petter.backgren@bioservo.com

Mikael Wester, Marknadsdirektör, Bioservo Technologies AB
Telefon: 08 21 17 10
mikael.wester@bioservo.com

Denna information är sådan information som Bioservo är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 oktober 2023 cirka kl 08:30 (CET).


Om Bioservo Technologies
Bioservo Technologies AB (publ) är ett världsledande företag inom bärbara, muskelförstärkande system för människor som behöver extra styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är designade för att hålla människor starka, friska och effektiva. Bolaget har en unik global position inom mjuka aktiva exoskelett för handen, både för industriella tillämpningar som förbättrar arbetares hälsa och för att förbättra livskvalitet för personer med nedsatt muskelstyrka. Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

FNCA Sweden AB är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
För mer information, vänligen besök www.bioservo.se