Senaste nytt

Robothandskar vägen till jobb för Joakim

Bioservo Technologies AB Bokslutskommuniké 1 januari till 31 december 2019 (regulatorisk information)

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

20 jun, 2019

Bioservo Technologies säljer fem Ironhand®-enheter till Loxam, ett ledande uthyrningsföretag av utrustning och maskiner inom byggnadsindustrin i EU

Bioservo Technologies AB (publ) (Nasdaq First North: BIOS) meddelade idag att bolaget säljer fem Ironhand®-enheter till Loxam i Frankrike. Loxam är ledande inom uthyrning av utrustning och maskiner till byggnadsindustrin i Europa. Ironhand® är världens första muskelstärkande mjuka robotiksystem för professionella användare. I ett första skede kommer Loxam att hyra ut Ironhand®-enheterna till Eiffage. 

Idag finns det fortfarande många greppintensiva arbetsuppgifter i såväl industrin som i byggsektorn som måste hanteras manuellt. Bioservo Technologies fokuserar på att utveckla banbrytande lösningar för att förebygga belastningsskador och hjälpa arbetare med greppintensiva arbetsuppgifter för att de ska hålla sig friska och minska risken för skador. Ironhand® är Bioservos första produkt inriktad mot professionella användare och har utvecklats för att förebygga belastningsskador. Den innovativa produkten, som kombinerar neurovetenskap och robotik, är baserad på företagets prisbelönta patenterade SEM™-teknologi (Soft Extra Muscle) och stärker arbetstagarens grepp och ger extra uthållighet.

Den franska marknaden har tidigt visat ett stort intresse för Ironhand®. Bioservo Technologies har under ett par år samarbetat med  Eiffage Infrastructure med målet att förebygga belastningsskador. Franska Eiffage är ett ledande företag i Europa inom byggnadsindustrin. Bioservo Technologies deltar idag tillsammans med Eiffage och Loxam på ett event i Paris för att öka kunskapen om och intresset för skadeförebyggande arbete.

”Sedan 2017 har Eiffage testat Ironhand® på 16 olika arbetsstationer och 75 medarbetare. Både subjektiva och objektiva resultat av testerna visar på tydliga vinster i arbetet att minska riskerna för skador. Tack vare resultaten från testerna kommer Eiffage, som arbetar aktivt med ett skadeförebyggande arbete, att uppmuntra ett bredare användande av Ironhand®,” säger Petter Bäckgren, VD för Bioservo Technologies.

För mer information, vänligen kontakta:
Petter Bäckgren
VD
Tel.:  +46 (0)8 21 17 10
petter.backgren@bioservo.com

Anett Grusser-Pettersson
International Business Development
Tel.: +46 (0)8 21 17 10                                                                                    
anett.pettersson@bioservo.com

Om Ironhand®
Bioservos mjuka robotiksystem Ironhand® består av en smidig handske och en portabel nätdel som bärs som en ryggsäck. Ironhand® kan tillföra upp till 80 N till användarens grepp inom några sekunder. Dessutom möjliggör det datorbaserade systemet en smart digitalisering av ergonomisk riskbedömning för att upptäcka risker för belastningsskador hos användare i olika arbetssituationer samt ger operatören adaptiv prestanda över tiden. Samtidigt som handsken stödjer användaren, samlar enheten in och analyserar data som gör det möjligt att bedöma risken och identifiera de fall av greppintensiva rörelser som utsätter användaren för en hög ergonomisk risk. Användaren har full kontroll över systemet vilket bidrar till att skapa en hälsosam och hållbar arbetsmiljö.

Om Bioservo Technologies
Bioservo Technologies (publ) är ett teknik- och utvecklingsbolag som kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik. Bolaget har en globalt framskjuten position inom soft exoskeleton-teknik, bärbara kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra kraft för att stärka kroppens uthållighet och funktion, eller för personer med nedsatt muskelstyrka.

Efter många år av forskning och utveckling fokuserar Bioservo Technologies på en kommersialisering av bolagets produkter och patenterade teknik. De framtagna handskarna lämpar sig väl för både rehabilitering inom hälso- och sjukvården och i preventivt syfte för professionella användare inom industrin. Bolaget har bland annat tecknat strategiska samarbetsavtal med ett flertal multinationella företag inom bland annat bil-, flyg- samt bygg- och infrastrukturindustrin.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North. Besök gärna www.bioservo.com.

Om Loxam
Loxam är Europas ledande uthyrningsföretag med intäkter på cirka 1,5 miljoner euro (2018) och cirka 8 000 anställda. Loxams nätverk med 760 filialer sträcker sig över 13 länder i Europa (Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Irland, Belgien, Schweiz, Spanien, Portugal, Luxemburg, Nederländerna, Danmark, Norge och Italien) samt i Mellanöstern, Marocko och Brasilien.

Om Eiffage
Eiffage är ett av Europas ledande byggföretag och koncessionsbolag. Koncernens verksamhet är organiserad i ett antal områden som bygg, fastighets- och stadsutveckling, civilingenjör, metall, vägar, energi och koncessioner. Tack vare erfarenheten av mer än 65 000 anställda, genererade Eiffage intäkter på 15 miljarder euro år 2017, varav nästan 21% utanför Frankrike.