Senaste nytt

Robothandskar vägen till jobb för Joakim

Bioservo Technologies AB Bokslutskommuniké 1 januari till 31 december 2019 (regulatorisk information)

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

24 jun, 2019

Bioservo Technologies meddelar påbörjan av den kliniska studien på Carbonhand® inom ramen för iHand projektet, finansierat av den europeiska satsningen Horizon 2020

Bioservo Technologies AB (publ) (Nasdaq First North: BIOS) har inlett ett samarbete med Forskningscentret Roessingh i Nederländerna med syfte att bedriva en klinisk studie med fokus på de rehabiliterande effekterna av Carbonhand® för patienter med nedsatt handfunktion, som en del av iHand projektet. 

Totalt är sju holländska rehabiliteringscenter involverade i studien: UMCG Center for Rehabilitation (Groningen) Isala (Zwolle), Reade rehabilitering / reumatologi (Amsterdam), Rijndam Rehabilitation (Rotterdam), De Hoogstraat (Utrecht), Sint Maartenskliniek (Nijmegen) och Roessingh, centrum för rehabilitering (Enschede). Utöver, är Clinical Trial Service B.V., en kontrakterad forskningsorganisation, involverad i genomförandet och monitoreringen av studien.

Syftet med studien är att undersöka den rehabiliterande effekten av handsken Carbonhand. Det primära effektmåttet är patientens maximala greppstyrka. Denna studie utförs med patienter som har en nedsatt handfunktion. Deras greppstyrka mäts före och efter användningen av handsken i patientens egen hemmiljö. Ytterligare effektmått inom ramen för studien är förbättring av armen / handfunktion, graden av användning av handsken och livskvalitet för patienterna. Genom att använda Carbonhand kan patienter öka sin aktivitet, delaktighet och självständighet. Totalt deltar 63 patienter i studien och den första patienten involveras redan den 25 juni.

I studien ingår ett brett spektrum av patienter, t.ex. patienter med reumatism, patienter med partiell ryggmärgsskada, traumapatienter och patienter med kronisk smärta. Alla behöver dock personlig assistans och / eller hjälpmedel för att utföra dagliga aktiviteter. Carbonhand stödjer handfunktion genom att förstärka greppet. Patienten kan använda handsken i sitt dagliga liv, vilket leder till mer självständighet och en förbättrad livskvalitet efter en viss tidsperiod.

Alla deltagare ombads att använda Carbonhand under en period på sex veckor i sin hemmiljö vid utförande av dagliga uppgifter. Deltagarna uppmanades att använda handsken vid samtliga aktiviteter där de tidigare varit i behov av assistans.

Om Carbonhand®

Carbonhand är ett greppförstärkande hjälpmedel som underlättar ett normalt rörelsemönster och adderar extra styrka när behovet är som störst. Carbonhand förbättrar styrka och uthållighet i handen för personer med nedsatt handfunktion.

Carbonhands utveckling och förbättring omfattas delvis av iHand-projektet. IHand-projektet har fått finansiering från EU: s Horizon 2020-forskning och innovationsprogram enligt bidragsavtal nr 801945.

Om Bioservo Technologies

Bioservo Technologies (publ) är ett teknik- och utvecklingsbolag som kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik. Bolaget har en globalt framskjuten position inom soft exoskeleton-teknik, bärbara kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra kraft för att stärka kroppens uthållighet och funktion, eller för personer med nedsatt muskelstyrka.

Efter många år av forskning och utveckling fokuserar Bioservo Technologies på en kommersialisering av bolagets produkter och patenterade teknik. De framtagna handskarna lämpar sig väl för både rehabilitering inom hälso- och sjukvården och i preventivt syfte för professionella användare inom industrin. Bolaget har bland annat tecknat strategiska samarbetsavtal med ett flertal multinationella företag inom bland annat bil-, flyg- samt bygg- och infrastrukturindustrin.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North. Besök gärna www.bioservo.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Petter Bäckgren
VD
Tel.:  +46 (0)8 21 17 10
petter.backgren@bioservo.com

Peter Löwendahl
Chef Kvalitets- och and Regulatory Affairs
Tel.: +46 (0)8 21 17 10                                                                                   
peter.lowendahl@bioservo.com

 

Om Roessingh Research and Development

Roessingh Research and Development (RRD) är ett stort vetenskapligt forskningsinstitut med inriktning på rehabiliteringsteknik och eHealth. RRD har ett nära samarbete med Roessingh, Centrum för rehabilitering och Twente universitet inom rehabiliteringsteknik och eHealth, men även med (internationella) partners.För mer information: www.rrd.nl

För mer information, vänligen kontakta:

Anke Kottink
Researcher RRD,
Phone: + 31 088 087 5733