Senaste nytt

Bioservo anlitar Erik Penser Bank AB som likviditetsgarant (regulatorisk information)

Valberedningen utsedd inför Bioservos årsstämma 2022

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

09 nov, 2021  ·  Regulatorisk information

Bioservo Technologies AB Delårsrapport januari – september 2021

Tredje kvartalet i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 2,3 (1,8) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -5,1 (-4,8) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6,3 (-5,8) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -6,3 (-5,8) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,40 (-0,41) SEK
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7,4 (-1,0) MSEK

Första nio månaderna i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,8 (9,6) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -22,5 (-15,2) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -26,2 (-18,2) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -26,2 (-18,2) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,65 (-1,27) SEK
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -25,8 (-13,3) MSEK
 • Likvida medel uppgick per den 30 september till 61,3 (42,9) MSEK

Händelser under perioden  

 • Under perioden genomfördes en riktad nyemission och 36,3 MSEK tillfördes bolaget före transaktions-kostnader. Emissionen genomfördes för att förstärka Bioservos kommersiella förmåga att genomföra framgångsrika lanseringar.
   
 • Bioservo har börjat leverera Ironhand 2.0 till distributörer och kunder. Merparten har levererats till EUROPE TECHNOLOGIES GOBIO med vilka Bioservo har ett avtal om att köpa 100 Ironhand® system till ett värde av 4,2 MSEK under en period av tio månader. 
   
 • Arbetet med att förbereda en internationell lansering av nästa generation av Carbonhand® under 2022 fortskrider. Som ett led i vår strategi att förstärka nätverket av distributörer på utvalda marknader kommer vi att utnyttja den internationella mässan Medica 2021 i Tyskland i november som ett avstamp.
   
 • Madeleine Börjesson utnämnd som ny CFO och medlem av ledningsgruppen, Madeleine efterträder Jacob Michlewicz som varit interim CFO tills nu. Madeleine har civilekonomexamen från handelshögskolan i Göteborg och lång och bred erfarenhet av att leda internationella finansiella team. 

Händelser efter perioden  

 • Bioservo inleder forskningsprojekt för att undersöka hur hjärnaktivitet påverkas vid användning av ett mjukt aktivt exoskelett, och därmed potentiellt förbättra rehabiliteringen för strokepatienter. Projektet är ett forskningssamarbete mellan Bioservo Technologies, Aleris Rehab Station Stockholm, Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan.

  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Petter Bäckgren, VD
petter.backgren@bioservo.com

+46 8 21 17 10

eller

Madeleine Börjesson, CFO
madeleine.borjesson@bioservo.com
+46 8 21 17 10


Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bioservo Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november 2021 cirka kl 08:30 (CET). 
 

Om Bioservo Technologies

Bioservo Technologies AB (publ) är ett världsledande företag inom bärbara, muskelförstärkande system för människor som behöver extra styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är designade för att hålla människor starka, friska och effektiva.

Bolaget har en unik global position inom soft exoskeleton-teknologi för handen, både för industriella tillämpningar som förbättrar arbetares hälsa och för att förbättra livskvalitet för personer med nedsatt muskelstyrka.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.se