Senaste nytt

Kommuniké från årsstämma i Bioservo Technologies AB (publ) den 3 maj 2022 (regulatorisk information)

Bioservo Technologies AB Delårsrapport januari – mars 2022 (regulatorisk information)

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

03 maj, 2022  ·  Regulatorisk information

Bioservo Technologies AB Delårsrapport januari – mars 2022

Första kvartalet i siffror

  • Nettoomsättningen uppgick till 2,9 (1,5) MSEK
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -11,0 (-7,8) MSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -12,1 (-9,0) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till -12,1 (-9,0) MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,64 (-0,57) SEK
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -12,3 (-7,7) MSEK


Händelser under perioden

  • Nishio Rent All Co Ltd beställer 10 Ironhand® 2.0 system till ett ordervärde av 500 kSEK. Ordern är ett resultat av ett ökat intresse för Ironhand från industrikunder i Japan.
  • Tillsättning av försäljningschef för Ironhand i USA som skall stödja våra distributionspartners och säkerställa framgångsrik kommersialisering av Ironhand i USA.

Händelser efter perioden  

  • Tillsättning av nordisk försäljningschef för Life Science för att lansera en ny version av Carbonhand i samband med förväntade positiva resultat från den pågående IH studien.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Petter Bäckgren, VD
petter.backgren@bioservo.com
+46 8 21 17 10

eller

Madeleine Börjesson, CFO
madeleine.borjesson@bioservo.com
+46 8 21 17 10


Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bioservo Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2022 cirka kl 08:30 (CET). 


Om Bioservo Technologies

Bioservo Technologies AB (publ) är ett världsledande företag inom bärbara, muskelförstärkande system för människor som behöver extra styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är designade för att hålla människor starka, friska och effektiva.

Bolaget har en unik global position inom soft exoskeleton-teknologi för handen, både för industriella tillämpningar som förbättrar arbetares hälsa och för att förbättra livskvalitet för personer med nedsatt muskelstyrka.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.se