Senaste nytt

Bioservo Technologies AB Delårsrapport januari – mars 2021 (regulatorisk information)

GOBIO beställer 100 Ironhand[®] system (regulatorisk information)

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

04 maj, 2021  ·  Regulatorisk information

Bioservo Technologies AB Delårsrapport januari – mars 2021

Första kvartalet i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 1,5 (3,0) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -7,8 (-6,6) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -9,0 (-7,5) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -9,0 (-7,5) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,57 (-0,53) SEK
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7,7 (-6,2) MSEK
 • Likvida medel uppgick per den 31 mars till 44,7 (50,3) MSEK

Händelser under perioden  

 • Bioservo erhöll finansiering på 5 MSEK inom ramen för Horizon 2020 för att utveckla nästa generation av rehabiliterande och assisterande kraftförstärkande handskar. Genom att erbjuda patienterna rehabilitering i hemmet och vid dagliga aktiviteter kan de bli mer oberoende, rehabiliteringsprocessen effektiviseras och vårdkostnaderna minskar.
 • Bioservo avslutade kortidspermitteringen på grund av COVID-19 den 1:a januari 2021 för att kunna accelerera utvecklingsarbetet av uppgraderade och nya produkter.

Händelser efter perioden

 • EUROPE TECHNOLOGIES GOBIO har tecknat avtal om att köpa 100 Ironhand® system till ett värde av 4,2 MSEK under en period av tio månader. Beställningen säkerställer leveranser av Ironhand® system för att möta tilltagande efterfrågan på den franska marknaden.
   

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Petter Bäckgren, VD
petter.backgren@bioservo.com 
+46 8 21 17 10

eller

Jacob Michlewicz, CFO
jacob.michlewicz@bioservo.com
+46 8 21 17 10

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bioservo Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2021 cirka kl 08:30 (CET). 
 
Om Bioservo Technologies
Bioservo Technologies AB (publ) är ett världsledande företag inom bärbara, muskelförstärkande system för människor som behöver extra styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är designade för att hålla människor starka, friska och effektiva.

Bolaget har en unik global position inom soft exoskeleton-teknologi för handen, både för industriella tillämpningar som förbättrar arbetares hälsa och för att förbättra livskvalitet för personer med nedsatt muskelstyrka.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.se