Senaste nytt

Bioservo Technologies AB inleder forskningsprojekt för att undersöka effekten av användning av exoskelett på det centrala nervsystemet

Rhino Tool House revolutionerar tillverkning i USA med Ironhand 2.0

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

12 aug, 2021  ·  Regulatorisk information

Bioservo Technologies AB Delårsrapport januari – juni 2021

Andra kvartalet i siffror 

 • Nettoomsättningen uppgick till 1,0 (4,8) MSEK 
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -9,6 (-3,8) MSEK 
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -10,9 (-4,8) MSEK 
 • Periodens resultat uppgick till -10,9 (-4,8) MSEK 
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,69 (-0,34) SEK 
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10,8 (-6,0) MSEK 

Första halvåret i siffror 

 • Nettoomsättningen uppgick till 2,5 (7,8) MSEK 
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -17,4 (-10,4) MSEK 
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -19,9 (-12,4) MSEK 
 • Periodens resultat uppgick till -19,9 (-12,4) MSEK 
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,26 (-0,87) SEK 
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -18,4 (-12,3) MSEK 
 • Likvida medel uppgick per den 30 juni till 34,5 (44,2) MSEK 

Händelser under perioden 

 • EUROPE TECHNOLOGIES GOBIO tecknade avtal om att köpa 100 Ironhand® system till ett värde av 4,2 MSEK under en period av tio månader. Beställningen säkerställer leveranser av Ironhand® system för att möta den växande efterfrågan på den franska marknaden. Bioservo och GOBIO har haft ett nära samarbete sedan 2019 och har genomfört många framgångsrika projekt som lett till en ökande efterfrågan från flera branschsegment. 
 • Bioservo lanserade en ny och förbättrad version av den prisbelönta kraftförstärkande handsken den 7 juni 2021 – Ironhand® 2.0, med förbättrad aktivering, bättre grepp, avancerad datainsamling och mycket mer för att minska förekomsten av handrelaterade förslitningsskador på arbetsplatser. 
 • Loxam Rental France lade beställningar på Ironhand® 2.0-system till ett ordervärde av O,6 MSEK. Ordern är en del av det fortsatta samarbetet mellan Loxam och Bioservo för att minska handrelaterade förslitningsskador inom fransk industri. 

Händelser efter perioden 

Inget väsentliga händelser efter perioden 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
 

Petter Bäckgren, VD
petter.backgren@bioservo.com 
+46 8 21 17 10

eller

Jacob Michlewicz, CFO
jacob.michlewicz@bioservo.com
+46 8 21 17 10


Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bioservo Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 augusti 2021 cirka kl 08:30 (CET). 
 
Om Bioservo Technologies

Bioservo Technologies AB (publ) är ett världsledande företag inom bärbara, muskelförstärkande system för människor som behöver extra styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är designade för att hålla människor starka, friska och effektiva.

Bolaget har en unik global position inom soft exoskeleton-teknologi för handen, både för industriella tillämpningar som förbättrar arbetares hälsa och för att förbättra livskvalitet för personer med nedsatt muskelstyrka.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.se