Senaste nytt

Bioservo tecknar distributörsavtal med Tecno Italia

Loxam har beställt 18 Ironhand[®] system (regulatorisk information)

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

18 aug, 2020  ·  Regulatorisk information

Bioservo Technologies AB Delårsrapport januari - juni 2020

Andra kvartalet i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,8 (3,5) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3,8 (-4,8) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4,8 (-5,8) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -4,8 (-5,8) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,34 (-0,65) SEK
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6,0 (-7,4) MSEK
 • Likvida medel uppgick per den 30 Juni till 44,2 M (9,9) MSEK

Första halvåret i siffror

 • Nettoomsättningen ökade till 7,8 (5,2) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -10,4 (-9,3) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -12,4 (-11,1) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -12,4 (-11,1) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,87 (-1,25) SEK
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -12,3 (-15,2) MSEK
 • Likvida medel uppgick per den 30 juni till 44,2 (9,9) MSEK

Händelser under perioden  

 • Ytterligare en studie publiceras som visar positiva effekter av att använda Bioservos teknologi för att stärka handens grepp. Studien undersökte användbarhet och effekter av vår assisterande robot-handske (Carbonhand®)i hemmiljö för personer med MS eller som fått en stroke. Detta är den senaste i raden av studier som publicerats under året.
   
 • Loxams uthyrningsställen öppnade igen och leveranser av 82 Ironhand® system, inklusive förbrukningsvaror, som beställdes i februari slutfördes under perioden. Före pandemin skeppades ca 22 Ironhand® system, inklusive handskar och bärlösningar, till ett antal av Loxams uthyrningsställen. 
   
 • Bioservo har erhållit statligt stöd för korttidspermittering på grund av COVID-19. Totalt under första halvåret har stöd om 1,9 MSEK lyfts och ligger redovisat under övriga rörelseintäkter.
   
 • Bioservo har tecknat distributörsavtal med CAS Assembly Tooling and Services i England som är marknadsledande inom försäljning, installation och service av produktionsutrustning. Förutom att erbjuda utrustning har de mer än 20 års erfarenhet inom projektledning av nyckelfärdiga monteringsanläggningar för några av de största tillverkande företagen i England och Europa. För många av kunderna stödjer de dem med allt från inledande installation av utrustning till full processkontroll.

Händelser efter perioden  

 • Ironhand® vinner NASA Commercial Invention of the Year Award 2020. Vi är mycket stolta över att ha fått detta pris som är ett erkännande för hårt och framgångsrikt arbete under de senaste åren. Utmärkelsen har fått stor spridning internationellt i form av artiklar och inlägg i sociala medier.
 

Petter Bäckgren kommenterar andra kvartalet 2020 

Försäljningen under perioden uppgick till ca 4,8 MSEK vilket motsvarar en ökning med 37% i jämförelse med samma period för ett år sedan. Hittills i år är ökningen 50% i jämförelse mot samma period 2019. Försäljningen består till stor del av leveranser till vår franska partner Loxam som under första kvartalet beställde 82 enheter och förbrukningsvaror, för leverans under första halvåret. Loxams satsning på Ironhand® har rönt stor framgång och de får allt fler förfrågningar om att hyra ut handskar, både från nya och befintliga kunder, exempelvis från Eiffage som är en av deras största kunder.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
 

Petter Bäckgren, VD
petter.backgren@bioservo.com 
+46 8 21 17 10

eller

Jacob Michlewicz, CFO
jacob.michlewicz@bioservo.com
+46 8 21 17 10

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bioservo Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 augusti 2020 cirka kl 08:30 (CET). 

Om Bioservo Technologies
Bioservo Technologies AB (publ) är ett världsledande företag inom bärbara, muskelförstärkande system för människor som behöver extra styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är designade för att hålla människor starka, friska och effektiva.

Bolaget har en unik global position inom soft exoskeleton-teknologi för handen, både för industriella tillämpningar som förbättrar arbetares hälsa och för att förbättra livskvalitet för personer med nedsatt muskelstyrka.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.se