Region:   International United States Sweden

7 nov. 2023  ·  Regulatorisk information

Bioservo Technologies AB Delårsrapport januari – September 2023

Tredje kvartalet i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,2 (1,9) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -9,3 (-9,9) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -9,8 (-10,7) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -9,8 (-10,7) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,12 (-0,56) SEK
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -15,2 (-15,0) MSEK

Första nio månaderna i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 10,0 (8,4) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -29,6 (-31,6) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -31,0 (-34,6) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -31,1 (-34,6) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,66 (-1,83) SEK
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till – 37,5(-37,2) MSEK

Händelser under perioden

 • Bioservo meddelar att bolaget har kontrakterat Michael Forss som ny interim CFO samt medlem i ledningsgruppen. Michael efterträder Madeleine Börjesson som CFO och tillträdde tjänsten den 7 juli 2023.
 • Genom en företrädesemission, registrerad den 3 juli tillfördes bolaget 32,1 MSEK netto. Aktiekapitalet i Bolaget ökade med 11 374 790,40 SEK, till 17 062 185,80 SEK, genom utgivande av 56 873 952 aktier. Antalet aktier ökar därmed till 85 310 929.
 • Deltagare i Företrädesemissionen har rätt att teckna nyemitterade aktier med stöd av teckningsoptionerna under perioden 6 december - 20 december 2023.
 • Bioservo får en order på 25 Ironhand-system till ett ordervärde av 1,2 MSEK från Rhino Tool House för försäljning på den amerikanska marknaden.
 • Bioservo tecknar ett grossistdistributörsavtal med Veterans Healthcare Supply Solutions för försäljning av Carbonhand i USA. Den initiala avsikten med avtalet är att göra Carbonhand tillgängligt för Veterans Administration Facilities (VA) och Department of Defense Healthcare Facilities (DoD). Avtalet kan även utökas till att omfatta andra kundsegment.
 • Bioservo tecknar ett försäljningsagentavtal med Trivet Medical LLC för försäljning av Carbonhand inom Veterans Health Administration och Department of Defense i USA. Därmed är det greppstärkande hjälpmedlet Carbonhand tillgängligt för alla amerikanska veteraner som har en nedsatt handfunktion.
 • I den kommersialiseringsfas Bioservo befinner sig i blir det allt viktigare med klinisk evidens och frågor som rör marknadstillträde på utvalda marknader. Bolagets ledningsgrupp förstärks därför med Annika Rydgård, ansvarig för kliniska projekt och Market Access.

Händelser efter perioden

 • Bioservo tillkännager att dess styrelse utvärderar potentiella strategiska alternativ för att påskynda kommersialiseringen och öka aktieägarvärdet. Försäljning av delar av eller hela företaget, kapitaltillskott eller andra möjligheter till partnerskap, bland andra potentiella alternativ utvärderas. Bioservo anlitat Ferghana Partners, en erfaren finansiell rådgivare verksam inom Life science-sektorn, för att bistå i processen.
 • Bolaget meddelar att försäljningen av den kraftförstärkande handsken Carbonhand® har tagit fart, på den tyska marknaden som beställt fyra gånger så många Carbonhand system, och i Norge som beställt dubbelt så många Carbonhand-system, jämfört med samma period föregående år.

Ladda ner hela rapporten

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Petter Bäckgren, VD
petter.backgren@bioservo.com
+46 8 21 17 10

eller

Michael Forss, CFO
michael.forss@bioservo.com
+46 8 21 17 10


Denna information är sådan information som Bioservo är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 November 2023 cirka kl 08:30 (CET). 


Om Bioservo Technologies

Bioservo Technologies AB (publ) är ett världsledande företag inom bärbara, muskelförstärkande system för människor som behöver extra styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är designade för att hålla människor starka, friska och effektiva. Bolaget har en unik global position inom soft exoskeleton-teknologi för handen, både för industriella tillämpningar som förbättrar arbetares hälsa och för att förbättra livskvalitet för personer med nedsatt muskelstyrka. Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

FNCA Sweden AB är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.
För mer information, vänligen besök www.bioservo.se