Region:   International United States Sweden

25 apr. 2023  ·  Regulatorisk information

Bioservo Technologies AB Delårsrapport januari – mars 2023

Första kvartalet i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,6 (2,9) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -8,9 (-11,0) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -9,4 (-12,1) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -9,4 (-12,1) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,49 (-0,64) SEK
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -12,8 (-12,4) MSEK


Händelser under perioden  

 • Under januari 2023 levereras nya Carbonhand® till de första patienterna i Sverige, Norge och Tyskland. Orderstocken vid årsskiftet 2022 uppgick till ca 40 enheter.
 • Waupaca Foundry, Bioservo och Rhino Tool House konkluderar ett framgångsrikt partnerskapsprojekt där 30 Ironhand-system har använts under sju månader. Waupaca beslutar att fortsätta en utrullning vid ytterligare tre anläggningar. De ytterligare 30 Ironhand-systemen som ska användas i fas 2 av utrullningen säljs till ett ordervärde om 1,8 MSEK. 
 • Under perioden slutfördes omställningen för att förbereda bolaget inför högre tillverkningsvolymer genom att tillverkning fullt ut etablerades hos våra produktionspartners, en omställning som också innebär en kostnadsbesparing genom att organisationen minskades med ca 25%. 


Händelser efter perioden  

 • Bioservo tecknar distributionsavtal avseende Carbonhand® med Assistive Innovations BV i Holland, en viktig marknad med god kännedom om och stort intresse för Carbonhand.
 • Bioservo tecknar distributionsavtal avseende Carbonhand med Anatomical Concepts Ltd i Storbritannien, ett företag med lång erfarenhet av rehabilitering och ett brett nätverk av noggrant utvalda partnerterapeuter och kliniker.
 • Bioservo meddelar att bolaget registrerat Carbonhand® som en medicinskteknisk produkt enligt 510(k) exempt i FDA´s databas för medicintekniska produkter i USA. Därmed är Carbonhand tillgänglig för försäljning i USA.
   

Ladda ner hela rapporten

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Petter Bäckgren, VD
petter.backgren@bioservo.com
+46 8 21 17 10

eller

Madeleine Börjesson, CFO
madeleine.borjesson@bioservo.com
+46 8 21 17 10


Denna information är sådan information som Bioservo är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 April 2023 cirka kl 08:30 (CET). 


Om Bioservo Technologies

Bioservo Technologies AB (publ) är ett världsledande företag inom bärbara, muskelförstärkande system för människor som behöver extra styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är designade för att hålla människor starka, friska och effektiva. Bolaget har en unik global position inom soft exoskeleton-teknologi för handen, både för industriella tillämpningar som förbättrar arbetares hälsa och för att förbättra livskvalitet för personer med nedsatt muskelstyrka. Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

FNCA Sweden AB är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.
För mer information, vänligen besök www.bioservo.se