Senaste nytt

Bioservo tecknar distributörsavtal med CAS i England

82 Ironhand[®] system levererade till Loxam

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

21 feb, 2020  ·  Regulatorisk information

Bioservo Technologies AB Bokslutskommuniké 1 januari till 31 december 2019

 

Fjärde kvartalet i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 2,4 (2,8) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -5,5 (-4,0) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6,6 (-4,9) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -6,6 (-10,6) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,52 (-1,19) SEK
 • Likvida medel uppgick per den 31 december till 56,9 (25,6) MSEK

Helåret i siffror

 • Nettoomsättningen ökade till 9,3 (6,7) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -19,4 (-18,9) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -23,2 (-22,2) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -23,2 (-27,9) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,35 (-3,12) SEK
 • Likvida medel uppgick per den 31 december till 56,9 (25,6) MSEK

Händelser under perioden 

 • Emissionslikvid på 58,4 MSEK netto efter emissionskostnader förstärkte bolagets finansiella position.  Företrädesemissionen har även registrerats vid Bolagsverket och betalda tecknade aktier (”BTA”) omvandlades till aktier per måndagen den 28 oktober 2019.
 • Bioservo ingick i ett samarbete med Ericsson för att primärt på stora internationella mässor marknadsföra och demonstrera Ironhand® för att påvisa i realtid framtidens möjligheter med uppkopplade produkter i snabba och stabila nätverk.
 • Bioservos utvecklingspartner Eiffage fortsatte att skörda framgångar och mottog ytterligare tre priser för sitt arbete med Bioservos robothandske Ironhand®.
 • Rhino Assembly, Bioservos amerikanska distributör, erhöll en order avseende Ironhand® värd en halv miljon kronor från ett företag inom den digitala industrisektorn.
 • Bioservo avslutade ett framgångsrikt långtidstest av Ironhand® i Toyota Motor North Americas två fabriker i Kentucky och West Virginia. Resultatet från testet visar en tydlig minskning av risken för förslitningsskador enligt HAL/TLV, en vetenskaplig riskbedömningsmetod. Samarbetet med Toyota fortsätter och nya tester med Ironhand beräknas starta hos Toyota under första halvåret 2020.
 • Loxam åtog sig att köpa ett hundra Ironhand®-enheter ifrån Bioservo Technologies under 2020 för en rikstäckande lansering i Frankrike.

Händelser efter perioden 

 • Loxam beställde sina 82 första Ironhand®-system till ett värde av 5,6 MSEK. Systemen kommer att vara tillgängliga för uthyrning i 15 städer runt om i Frankrike, och ska användas för att möta behovet av ökad säkerhet för arbetare.
 • Lansering av en ny version av Ironhand® med ökad användarvänlighet. Ironhand 1.6 ger operatören möjlighet att via en app anpassa handskens inställningar och levereras med en uppdaterad handske med ökad komfort samt en alternativ bärlösning för förbättrad ergonomi.

 

För mer information, vänligen kontakta
Petter Bäckgren, VD, Bioservo Technologies AB
Telefon: 08 21 17 10

petter.backgren@bioservo.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bioservo Technologies AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21 februari 2020 kl. [08:15] CEST

Om Bioservo Technologies

Bioservo Technologies AB (publ) är ett teknik- och utvecklingsbolag som kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik. Bolaget har en globalt framskjuten position inom soft exoskeletonteknik, bärbara kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra kraft för att stärka kroppens uthållighet och funktion, eller för personer med nedsatt muskelstyrka.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.com