Senaste nytt

Bioservo Technologies AB Bokslutskommuniké 2020 (regulatorisk information)

Bioservo har genomfört en riktad emission om drygt 14 MSEK (regulatorisk information)

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

23 feb, 2021  ·  Regulatorisk information

Bioservo Technologies AB Bokslutskommuniké 2020

Nettoomsättningen ökade med 26% för helåret 2020 även om vi verkade i en utmanande affärsmiljö givet COVID-19 pandemin

Fjärde kvartalet i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 2,0 (2,4) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -5,5 (-5,5) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8,1 (-6,6) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -8,1 (-6,6) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,55 (-0,52) SEK

Helåret i siffror

 • Nettoomsättningen ökade till 11,7 (9,3) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -20,6 (-19,4) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -26,3 (-23,2) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -26,3 (-23,2) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,82 (-2,35) SEK
 • Likvida medel uppgick per den 31 december till 52,6 (56,9) MSEK
Händelser under perioden 
 • Emissionslikvid på 13,4 MSEK netto efter emissionskostnader förstärkte bolagets finansiella position. 
 • Bioservo har erhållit statligt stöd för kortidspermitteringar på grund av COVID-19. Totalt helåret har stöd om 4,7 MSEK lyfts och ligger redovisat under övriga rörelseintäkter.
 • Bioservo har ytterligare stärkt distributörsnätverket för att möta det ökande intresset för Ironhand från USA och Asien. Under det senaste kvartalet har avtal tecknats med flera framstående företag i USA, Sydkorea och Tyskland.
 • Preliminära resultat i en pågående klinisk studie är mycket lovande och öppnar upp nya marknader för Carbonhand. I studien undersöks den terapeutiska effekten av att använda Carbonhand i hemmet, dvs att användningen ger en kvarvarande effekt även efter att handsken använts. Resultaten visar på en förbättrad greppstyrka och att handsken hjälper användarna i vardagen.
Händelser efter perioden 
 • Bioservo avslutade kortidspermitteringen på grund av COVID-19 den 1:a januari 2021 för att kunna accelerera det interna utvecklingsarbetet och leverera på våra externfinansierade projekt.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Petter Bäckgren, VD
petter.backgren@bioservo.com
+46 8 21 17 10

eller

Jacob Michlewicz, CFO
jacob.michlewicz@bioservo.com
+46 8 21 17 10

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bioservo Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 februari 2021 cirka kl 08:30 (CET). 

 

Om Bioservo Technologies

Bioservo Technologies AB (publ) är ett världsledande företag inom bärbara, muskelförstärkande system för människor som behöver extra styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är designade för att hålla människor starka, friska och effektiva.

Bolaget har en unik global position inom mjuka, aktiva exoskelett för handen, både för industriella tillämpningar som förbättrar arbetares hälsa och för förbättrad livskvalitet för personer med nedsatt muskelstyrka.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.se