Region:   International United States Sweden

26 sep. 2023

Bioservo stärker fokus på Market Access och klinisk evidens genom tillsättning av Annika Rydgård i ledningsgruppen

I den kommersialiseringsfas Bioservo befinner sig i blir det allt viktigare med klinisk evidens och frågor som rör marknadstillträde på utvalda marknader är av högsta vikt. Bolagets ledningsgrupp förstärks därför med Annika Rydgård, ansvarig för kliniska projekt och Market Access.

Bioservo har registrerat den kraftförstärkande handsken Carbonhand som ett assisterande medicintekniskt hjälpmedel i Europa, Australien och i USA. Bioservo och försäljningsorganisationerna på respektive marknad arbetar med hög intensitet för att få marknadstillträde och ersättning från myndigheter och försäkringsbolag. 

Samtidigt intensifieras arbetet för att erhålla MDR godkännande för Carbonhand som en klass IIa produkt i Europa och klass 510(k) i USA för att också kunna hävda att Carbonhand har en terapeutisk effekt. Detta är möjligt tack vare resultatet från iHand-studien som påvisade en ihållande kraftförbättring i greppet motsvarande 24%.

I arbetet med att förstärka bolagets fokus på frågor kring marknadstillträde och klinisk evidens är vi därför glada att kunna presentera Annika Rydgård som ny medlem i ledningsgruppen.

”Annika har en gedigen bakgrund som forskningsorienterad terapeut och har sedan en tid arbetat nära det kommersiella teamet. Tack vare sina kliniska kunskaper och positiva energi har hon snabbt blivit etablerad och efterfrågad som en nyckelresurs i arbetet att fördjupa kunskapen om Carbonhand, våra studier och våra patientgrupper.” säger Petter Bäckgren, VD för Bioservo.


För mer information, vänligen kontakta
Petter Bäckgren, VD, Bioservo Technologies AB
Telefon: 08 21 17 10
petter.backgren@bioservo.com

Mikael Wester, Marknadsdirektör, Bioservo Technologies AB
Telefon: 08 21 17 10
mikael.wester@bioservo.com


Om Bioservo Technologies
Bioservo Technologies AB (publ) är ett världsledande företag inom bärbara, muskelförstärkande system för människor som behöver extra styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är designade för att hålla människor starka, friska och effektiva. Bolaget har en unik global position inom mjuka aktiva exoskelett för handen, både för industriella tillämpningar som förbättrar arbetares hälsa och för att förbättra livskvalitet för personer med nedsatt muskelstyrka. Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

FNCA Sweden AB är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
För mer information, vänligen besök www.bioservo.se