Senaste nytt

Kallelse till årsstämma i Bioservo Technologies AB (publ) (regulatorisk information)

Carbonhand erhåller regulatoriskt godkännande i Australien

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

30 nov. 2022  ·  Regulatorisk information

Bioservo lägger ut all produktion hos partnerföretag och genomför kostnadsbesparingar

Nästa generation Carbonhand® är nu efter genomgångna säkerhetstester godkänd som ett medicintekniskt hjälpmedel enligt MDR och försäljningsarbetet startar i flera europeiska länder. Genom godkännandet har Bioservo två stabila produktplattformar att kommersialisera, sedan tidigare Ironhand® inom industrin och nu även Carbonhand® för patienter med nedsatt handfunktion.

I den nya fasen bolaget nu går in i kommer all produktion av bolagets produkter hanteras av externa företag. Därigenom kan Bioservo renodla organisationen för att fokusera på att utveckla och upprätthålla effektiva partnersamarbeten, för såväl tillverkning som försäljning.

I samband med omställningen av organisationen genomför bolaget även kostnadsbesparingar genom att organisationen minskas med ca 25%, primärt produktionspersonal, samt genom minskad användning av externa konsulter. Kostnadsbesparingens effekt förväntas börja ge effekt under andra kvartalet 2023 och beräknas uppgå till ca 7 MSEK på årsbasis. 

Bolaget har en helt unik ledande position inom kraftförstärkande handhjälpmedel och befinner sig i en väldigt spännande kommersiell fas. I arbetet att ställa om företaget mot kommersialisering har en tydlig målsättning varit att bibehålla den unika kompetens bolaget besitter, för att fortsätta arbetet med att göra vår teknologi tillgänglig för tusentals användare världen över. 


För mer information, vänligen kontakta
Petter Bäckgren, VD, Bioservo Technologies AB
Telefon: 08 21 17 10
petter.backgren@bioservo.com


Denna information är sådan information som Bioservo är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 November 2022 kl 11:30.


Om Bioservo Technologies
Bioservo Technologies AB (publ) är ett världsledande företag inom bärbara, muskelförstärkande system för människor som behöver extra styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är designade för att hålla människor starka, friska och effektiva. Bolaget har en unik global position inom mjuka aktiva exoskelett för handen, både för industriella tillämpningar som förbättrar arbetares hälsa och för att förbättra livskvalitet för personer med nedsatt muskelstyrka. Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

FNCA Sweden AB är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. För mer information, vänligen besök www.bioservo.com