Region:   International United States Sweden

1 aug. 2023  ·  Regulatorisk information

Bioservo får en order på 25 Ironhand-system

Bioservo Technologies får en order på 25 Ironhand-system till ett ordervärde av 1,2 MSEK från Rhino Tool House för försäljning på den amerikanska marknaden.

Den framgångsrika implementationen av drygt 60 Ironhand-system vid gjuteri-koncernen Waupaca, vilket resulterat i en betydande minskning av handskador, har skapat ett ökat intresse bland företag inom gjuteribranschen och andra greppintensiva branscher. För att möta det ökade intresset har Rhino Tool House lagt en order på 25 Ironhand-system för leverans under tredje kvartalet.


För mer information, vänligen kontakta
Petter Bäckgren, VD, Bioservo Technologies AB
Telefon: 08 21 17 10
petter.backgren@bioservo.com


Mikael Wester, Marknadsdirektör, Bioservo Technologies AB
Telefon: 08 21 17 10
mikael.wester@bioservo.com

Denna information är sådan information som Bioservo är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 Augusti 2023 cirka kl 08:30 (CET). 


Om Bioservo Technologies
Bioservo Technologies AB (publ) är ett världsledande företag inom bärbara, muskelförstärkande system för människor som behöver extra styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är designade för att hålla människor starka, friska och effektiva. Bolaget har en unik global position inom mjuka aktiva exoskelett för handen, både för industriella tillämpningar som förbättrar arbetares hälsa och för att förbättra livskvalitet för personer med nedsatt muskelstyrka. Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

FNCA Sweden AB är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
För mer information, vänligen besök www.bioservo.se