Senaste nytt

Have a look at our updated page with applications for Ironhand®

Rättelse: Kommuniké från årsstämma i Bioservo Technologies AB (publ) den 7 maj 2020 (regulatorisk information)

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

13 nov, 2019

Bioservo avslutar framgångsrikt långtidstest hos Toyota Motor North America

Bioservo har avslutat ett framgångsrikt långtidstest av Ironhand® i Toyota Motor North Americas två fabriker i Kentucky och West Virginia.

Bioservo and Toyota har sedan i april, utfört ett gemensamt pilotprojekt på två fabriker i Kentucky och West Virginia med syftet att utvärdera Ironhand inom olika typer av arbetsuppgifter på monteringslinan. Totalt har fjorton arbetare deltagit i testet och både den subjektiva feedbacken och det objektiva resultatet har varit positivt.   

Resultatet från testet visar en tydlig minskning av risken för förslitningsskador enligt HAL/TLV, en vetenskaplig riskbedömningsmetod som integrerats i mjukvaran för Ironhand för att möjliggöra en objektiv bedömning av risk med hjälp av den data som Ironhand samlar. Utifrån de variabler som Ironhand kan samla in (antal grepp, greppfrekvens, greppcykel och kraft) beräknas HAL/TLV. Därefter visualiseras resultatet och Bioservo rapporterar risken för förslitningsskador samt den potentiella minskningen av risken som handsken kan bidra med.

Toyota har valt att gå vidare med kompletterande tester i syftet att utvärdera en bredare implementering av Ironhand inom företaget.

“Säkerhet för och välmående hos våra anställda har hög prioritet på Toyota,” sa Marisol Barrero, chef för innovation och säkerhet på Toyota. “Inom biltillverkning finns en stor utmaning i många timmar av repetitivt arbete som innebär att händerna utsätts för exponering av höga krafter. Det leder till ökad risk för förslitningsskador och vårt test med Bioservo har skyddat och gynnat våra arbetare. Vi ser fram emot att göra ytterligare tester med den här unika lösningen som Ironhand är. “

Petter Bäckgren, VD, Bioservo kommenterade: “Att arbeta med ett företag som Toyota har varit ett fantastiskt sätt för oss att skaffa en djupare förståelse för behoven inom biltillverkningsindustrin som är ett segment vi fokuserar på. Vi är väldigt glada att både det subjektiva och objektiva resultatet ifrån testet är positivt och det bevisar ännu en gång att det finns stor potential för Ironhand att reducera risken för och förebygga förslitningsskador.” 

För mer information, vänligen kontakta
Petter Bäckgren, VD, Bioservo Technologies AB
Telefon: 08 21 17 10

petter.backgren@bioservo.com

Om Toyota

Toyota (NYSE:TM) har åtagit sig att främja hållbar och nästa generations mobilitet genom sina varumärken Toyota och Lexus. Toyota har under de senaste 60 åren skapat ett enormt värde då deras team har bidragit till design, teknik och montering av fler än 38 miljoner bilar och lastbilar i USA, där de har 14 tillverkningsfabriker och sysselsätter fler än 47 000 människor. Deras 1800 nordamerikanska återförsäljare sålde 2,8 miljoner bilar och lastbilar (2,4 miljoner i USA) under 2018.

Genom kampanjen “Start Your Impossible” belyser Toyota sitt samarbete med samhället, medborgerliga, akademiska och statliga organisationer för att ta itu med samhällets utmaningar med mobilitet.  De tror på att när människor är fria att röra sig, så är allt möjligt. För mer information, besök www.toyotanewsroom.com.

Om Bioservo Technologies

Bioservo Technologies AB (publ) är ett teknik- och utvecklingsbolag som kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik. Bolaget har en globalt framskjuten position inom soft exoskeletonteknik, bärbara kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra kraft för att stärka kroppens uthållighet och funktion, eller för personer med nedsatt muskelstyrka.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.com