Senaste nytt

Robothandskar vägen till jobb för Joakim

Kallelse till årsstämma i Bioservo Technologies AB (publ) (regulatorisk information)

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

Styrelsen

Anders

Anders Lundmark, Chairman

Uppdrag i Bolaget: Styrelseordförande sedan 2016, dessförinnan uppdrag som styrelseledamot sedan 2013.Utbildning och erfarenhet: Fil. kand. i företagsekonomi, Uppsala universitet. Har tidigare erfarenhet bland annat som ekonomidirektör inom Phadiakoncernen, Observerkoncernen, Trelleborgkoncernen, Iggesund Paperboard Aktiebolag, Modokoncernen och Holmen Paper Aktiebolag samt ekonomichef och controller inom Ericssonkoncernen. 

Beroende i förhållande till bolagets större ägare. 

Tillträde: 2016

Innehav: 948 080 aktier samt 1600 teckningsoptioner

Hans

Hans von Holst

Uppdrag i Bolaget: Styrelseledamot sedan 2014, dessförinnan uppdrag som såväl styrelseledamot som styrelseordförande periodvis under 2004-2010. Utbildning och erfarenhet: Professor emeritus, Kungliga Tekniska Högskolan. Gästprofessor och Docent, Karolinska institutet. Har tidigare erfarenhet bland annat som specialist- och överläkare samt Klinikchef vid Neurokirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. Divisionschef och Chefsöverläkare vid Neuroklinikerna, Karolinska Universitetssjukhuset. President vid Världshälsoorganisationens center för samarbete för förebyggande av neurotrauma vid Karolinska Institutet. Ordförande vid socialstyrelsens kommitté för kvalitetsindikatorer efter ryggmärgsskada. Chef för Centret för Teknologi och Hälsa vid Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska Institutet. Chef och initiativtagare till enheten för neuronik vid KTH.

Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning. 

Tillträde: 2014

Innehav: 72 326 aktier samt 3200 teckningsoptioner


Runar

Runar Bjørklund

Uppdrag i Bolaget: Styrelseledamot sedan 2016. Utbildning och erfarenhet: Civilekonom, Lunds universitet. Har tidigare erfarenhet bland annat som CFO vid Nycomed Pharma AS samt konsult och medlem av Audit Committee of Acino.

Beroende i förhållande till bolagets större ägare. 

Tillträde: 2016

Innehav: 1600 teckningsoptioner


Karin

Karin Ruiz

Uppdrag i Bolaget: Styrelseledamot sedan 2017. Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör Industriell Ekonomi, Chalmers Tekniska Högskola. Har över 20 års erfarenhet från ledande befattningar i både multinationella företag och startup bolag, bland annat som VD för Peepoople, affärsutvecklingsdirektör och marknadschef inom Capio, och affärsutvecklingschef och produktchef inom Tetra Pak. Arbetar idag huvudsakligen med innovativa startup- och tillväxtbolag, bland annat som affärscoach på Sting (Stockholm Innovation & Growth AB).

Oberoende. 

Tillträde: 2017

Innehav: 2500 teckningsoptioner


Kunal

Kunal Pandit

Uppdrag i Bolaget: Styrelseledamot sedan 2017. Utbildning och erfarenhet: BA/MA i ekonomi från Cambridge University och MBA i finans från Wharton School vid University of Pennsylvania. Kunal är en sjukvårdsinriktad aktieinvesterare med erfarenhet av att investera i små och medelstora företag i Europa och Nordamerika. Han har tidigare arbetat med Avista Capital Partners, DLJ Merchant Banking Partners och Lehman Brothers. Han är för närvarande styrelseledamot i Nordic BioSite, Acino International och Trimb Healthcare, och var tidigare styrelseledamot i ConvaTec och Guala Closures.

Beroende i förhållande till bolagets större ägare. 

Tillträde: 2018

Nikolaj

Nikolaj Sørensen

Uppdrag i Bolaget: Styrelseledamot sedan 2019. Utbildning och erfarenhet: Nikolaj är VD och koncernchef för Orexo AB, ett offentligt svenskt specialläkemedelsföretag. Nikolaj har varit VD för Orexo AB sedan 2013 och har bidragit till etableringen av Orexo i USA och omvandlingen av Orexo från utvecklingsbolag till ett bolag i en kommersiell fas. Han är utbildad civilekonom och har innan Orexo arbetat många år i ledande befattningar och som rådgivare inom life science i Sverige och internationellt.

Oberoende.

Tillträde: 2019

Innehav: 6762 aktier