Logotyp Bioservo
Region:   International United States Sweden

Ledningen

Mgmt Petter Baeckgren

Petter Bäckgren, CEO

Ekonomiutbildning från Örebro Universitet, Freie Universität i Berlin Tyskland samt MBA från Handelshögskolan i Stockholm inom General Management. Har tidigare erfarenheter som Verkställande Direktör från Kibion AB samt DiaSorin AB med fokus på kommersialisering av tekniska plattformar inom medicinteknik.

Tillträde: 2018

Innehav: 607 500 aktier samt 237 855 teckningsoptioner

Mgmt Mikael Wester

Mikael Wester, Marknadschef

Mikael har lång erfarenhet av marknadsföring och kommunikation från stora organisationer såsom IBM, Atlas Copco och Telenor såväl som mindre internationella företag såsom Novator, Åkerströms och Abilia. Erfarenheten täcker ett vitt spektrum av branscher, tex: IT, telekommunikation, flygindustrin, tillverkande industri, gruvindustri och medicinteknik.

Tillträde: 2020

Innehav: 15 000 teckningsoptionerMgmt Christophe Pialot

Christophe Pialot, Försäljningschef

Civilingenjör i maskinteknik från Arts et Métiers ParisTech, Frankrike och Civilingenjör i industriell teknik och ledning från Chalmers tekniska universitet, Göteborg. Han har omfattande internationell erfarenhet av försäljning och marknadsföring inom högteknologiska industrier såsom elektronik, röntgen, försvar, säkerhet, stora forsknings- och statliga myndigheter samt medicintekniska produkter i företag som Ericsson, Anoto, Thales Group och Scanflex.

Tillträde: 2019

Innehav: 7 878 aktier

Mgmt Ola Markusson

Ola Markusson, Utvecklingschef

Ola har haft olika ledande positioner inom produktutveckling de senaste 20 åren, främst på DeLaval. Han har lett både lokala och globala delar av organisationer för projektledning och systems engineering samt utveckling inom mjukvara, mekanik, elektronik samt verifiering och validering. Han är Teknologie doktor i Reglerteknik från KTH, Stockholm.

Tillträde: 2022

Innehav: 45 000 teckningsoptioner


Michael Forss 2

Michael Forss, CFO

Michael har efter en lång karriär som revisor och partner på EY en bred och värdefull erfarenhet av att arbete med ekonomiska frågor i publika bolag i en internationell miljö. Sedan 2019 har Michael arbetat i eget konsultbolag med rådgivning inom finansiell redovisning, rapportering och verksamhetsstyrning.

Tillträde: 2023

Innehav: -