Senaste nytt

Ny film från Eiffage om Ironhand®

Bioservo offentliggör prospekt samt bjuder in till investerarpresentationer (regulatorisk information)

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

En vinst för alla

Vi använder våra händer varje dag och för i stort sett alla våra uppgifter hemma och på arbetet. Att vara begränsad på grund av en skada eller sjukdom kan innebära stora hinder och svårigheter för den som drabbas.


Att hålla människor hälsosamma, starka, och motiverade är en vinst för alla. För individen, för arbetstagaren och för samhället som helhet. 

1.       Hjälpmedel på jobbet

Om man behöver ett hjälpmedel i jobbet kan man få hjälp via Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan, beroende på anställningstid och anställningsform. 

2.       Hjälpmedel i hemmet ADL– aktiviteter i det dagliga livet

Hjälpmedel som behövs i hemmet bekostas av landsting eller kommun. Varje landsting/region har ansvar för sitt eget sortiment. För att få råd och hjälp, kontakta oss gärna.

Older Couple Cycling