Senaste nytt

Ny film från Eiffage om Ironhand®

Bioservo offentliggör prospekt samt bjuder in till investerarpresentationer (regulatorisk information)

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

En personlig utmaning

I bara Europa, Japan och USA lider mer än 50 miljoner människor av svaga händer på grund av sjukdom, skada, stroke eller hög ålder. 

Visste du att…

… förekomsten av stroke kontinuerligt ökar och att siffran för överlevnad efter stroke har ökat med 80% och därmed även behovet för innovativ rehabilitering?*

… i bara Europa så förväntas den äldre befolkningen att dubbleras från 87.5 miljoner 2010 till 152.6 miljoner 2060**  

Att kunna använda våra händer är av stor vikt. Våra händer är involverade i nästan allt vi gör - från att borsta tänderna på morgonen till att jobba under dagen till att bära våra trötta barn på kvällen. En nedsatt handfunktion kan därför ha djupgående konsekvenser både på jobbet och i hemmet. 

Ett svagt grepp kan orsaka en variation av utmaningar för människor med greppintensiva arbetsuppgifter. Problem med smärta och svaghet kan leda till sjukskrivning eller tvingat byte av karriär. Detta kan påverka samhället i sin helhet och den fysiska och psykiska hälsan hos individen. Att erbjuda människor verktyg och korrigerande åtgärder så att de kan fortsätta arbeta efter sjukskrivning är väldigt viktigt. Företagen slipper inte bara förlora värdefull kompetens utan individen känner sig även värderad.

Hemma kan ett svagt grepp göra det svårare för individen att äta, klä på sig och städa – kort sagt, att klara sig hemma. Det är en fråga om frihet och självständighet, men också om att reducera kostnader för vård och omsorg. Ett svagt grepp kan också påverka en persons förmåga att förflytta sig. Det krävs handstyrka för att hålla stadigt i en rullator eller i sina kryckor, men också för att förflytta sig säkert mellan sängen, stol eller sin rullstol. Ett ostadigt grepp ökar risken för skador i hemmet, vilket får stora samhällsekonomiska konsekvenser.

Behovet att finna en innovativ lösning är större än någonsin, både för individen och samhället i sin helhet.

Weak hands% Employable age
TOTAL APROX.48 200 00014%
ELDERLY 65+30 000 0000
ARTHRITIS10 000 00030%
STROKE3 000 00030%
MS1 000 00060%
MUSCLE DISORDER700 00050%
CONGENITAL DISABILITIES100 00080%
LOCAL INJURIES300 00060%
SPINAL CORD INJURY100 00080%
OTHER MEDICAL CONDITIONS3 000 00050%

Introduktion till Carbonhand®

 *Global data, management compounded data, several sources. Reports like “Fit for Work Europe” – a study conducted by the Work Foundation across 23 European countries – musculoskeletal disorders (MSDs) reveal a growing need

**European Commission