Senaste nytt

Bioservo Technologies AB inleder forskningsprojekt för att undersöka effekten av användning av exoskelett på det centrala nervsystemet

Rhino Tool House revolutionerar tillverkning i USA med Ironhand 2.0

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

Varför Carbonhand?

Bara i Europa, Japan och USA lider mer än 50 miljoner människor av svaga händer på grund av sjukdom, skada, stroke eller hög ålder.

Visste du att…

… förekomsten av stroke kontinuerligt ökar och att siffran för överlevnad efter stroke har ökat med 80% och därmed även behovet av innovativ rehabilitering?*

… bara i Europa förväntas den äldre befolkningen att dubbleras från 87.5 miljoner 2010 till 152.6 miljoner 2060**

Att kunna använda händerna är av stor vikt. Händerna är involverade i nästan allt vi gör - från att borsta tänderna på morgonen till att jobba under dagen till att bära våra trötta barn på kvällen. En nedsatt handfunktion kan därför få djupgående konsekvenser både på jobbet och i hemmet.

Ett svagt grepp kan orsaka en mängd utmaningar för människor med greppintensiva arbetsuppgifter. Problem med smärta och svaghet kan leda till sjukskrivning eller påtvingat byte av karriär. Detta kan påverka samhället i sin helhet men också den fysiska och psykiska hälsan hos den enskilda personen. Att erbjuda människor verktyg och lösningar så att de kan fortsätta arbeta efter en sjukskrivning är viktigt. Företagen slipper förlora viktig kompetens och personen känner sig värdefull.

Ett svagt grepp göra det svårare för personen att äta, klä på sig och städa – kort sagt, att klara sig hemma. Det är en fråga om frihet och självständighet, men också om att reducera kostnader för vård och omsorg. Ett svagt grepp kan också påverka en persons förmåga att förflytta sig. Det krävs handstyrka för att hålla stadigt i en rullator eller i sina kryckor, men också för att förflytta sig säkert. Ett ostadigt grepp ökar risken för skador i hemmet, vilket får stora samhällsekonomiska konsekvenser.

Behovet att finna en innovativ lösning är större än någonsin, både för individen och samhället i sin helhet.

Weak hands% Employable age
TOTAL APROX.48 200 00014%
ELDERLY 65+30 000 0000
ARTHRITIS10 000 00030%
STROKE3 000 00030%
MS1 000 00060%
MUSCLE DISORDER700 00050%
CONGENITAL DISABILITIES100 00080%
LOCAL INJURIES300 00060%
SPINAL CORD INJURY100 00080%
OTHER MEDICAL CONDITIONS3 000 00050%

Introduktion till Carbonhand®

*Global data, management compounded data, several sources. Reports like “Fit for Work Europe” – a study conducted by the Work Foundation across 23 European countries – musculoskeletal disorders (MSDs) reveal a growing need

**European Commission