Senaste nytt

Ny film från Eiffage om Ironhand®

Bioservo offentliggör prospekt samt bjuder in till investerarpresentationer (regulatorisk information)

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

Carbonhand®


Carbonhand kan bidra till ett minskat hjälpbehov, öka självständigheten samt ge säkerhet och delaktighet i användarens dagliga liv, såväl i hemmet som på jobbet. Förbättrad handfunktion ger ökade möjligheter till fysisk aktivitet och snabbare återhämtning av motorisk funktion. Dessutom minskar ett stadigt grepp risken för fallskador.   


Kol är ett grundämne i människokroppen. Det är en grundsten i vår komplexa sammansättning då kol är basen i alla organiska molekyler. Vi har döpt vår handske efter detta viktiga grundämne för att understryka hur enkelt den imiterar handens funktion. Carbonhand är ett greppförstärkande hjälpmedel som underlättar ett normalt rörelsemönster och adderar extra styrka när behovet är som störst. Carbonhand förstärker handens funktion, men styr inte kroppen.

Vad är Carbonhand®?

Carbonhand består av en handske och en lätt kraftenhet. Den sammanlagda vikten av Carbonhand handske och Carbonhand enhet är ca 700 gram. Den maximala effekten och graden av styrka kan justeras för att passa den individuella användaren, vilket möjliggör att handsken passar för olika behov. En komplett Carbonhand består av en handske och en enhet. Carbonhand finns i storlekar från XS till XL samt XL extra bred, och finns för både vänster och höger hand. Carbonhand enhet innehåller tre motorer, en för varje finger, batterier och en kontrollenhet och den fästs i bältet eller byxlinningen. Carbonhand enhet förbinds med handsken med en lina. Denna finns i fyra olika längder för att passa användarens räckvidd.

Carbonhand drivs med uppladdningsbara batterier som räcker för ungefär en dags användning.

Carbonhand används idag både som arbetshjälpmedel via Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och som ett hjälpmedel i hemmet. Den säljs eller hyrs också ut till rehabcenter, företag och sjukhus över hela Sverige. Carbonhand är en CE-märkt medicinteknisk produkt. 


I den fjärde versionen av ISO 9999 är den klassificerad som hjälpmedel i följande kategorier:

24 18 03 Hjälpmedel för att gripa.

06 06 07 Hand-finger ortoser.

Introduktion till Carbonhand®

Användarkriterier:

·       Någon form av aktiv flexion och extension av fingrarna. Användaren måste inte kunna sträcka sina fingrar fullkomligt.

·       Mild spasticitet.

·       Inga kontrakturer som påverkar användarens förmåga att greppa ett objekt.

·       Kognitiv nivå: möjlighet att förstå syftet med att använda Carbonhand.

·       Möjlighet att röra hela armen tillräckligt bra för uppgiften.


Att vara svag eller ha nedsatt uthållighet i handen är inte ovanligt och kan uppkomma vid ett stort antal sjukdomstillstånd. Inom dessa patientgrupper finns ofta stor variation i handfunktion och det är därför viktigt att göra en individuell bedömning av användarens funktion för att bedöma om Carbonhand kan vara till hjälp.


Carbonhand® användas mest inom dessa patientgrupper:

·       Lokala arm- och handskador

·       Förslitningsskador

·       Reumatologiska sjukdomar

·       Neurologiska skador/sjukdomar

·       Traumatiska eller medfödd hjärnskador

·       Ryggmärgsskada