Senaste nytt

Ny film från Eiffage om Ironhand®

Bioservo avslutar framgångsrikt långtidstest hos Toyota Motor North America

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

Arbetshjälpmedel

Arbetshjälpmedel via Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen kan ge bidrag till arbetshjälpmedel under de första 12 månaderna till den som har funktionsnedsättning och börjar en ny anställning. Efter 12 månader övertar Försäkringskassan detta ansvar och kan till exempel ge bidrag till reparationer av hjälpmedlet. Arbetsförmedlingen har alltid ansvaret för bidrag till arbetshjälpmedel till personer som har en anställning med lönebidrag, är anställd på Samhall, en utvecklingsanställning, en trygghetsanställning eller en offentlig skyddad anställning, (OSA).

Arbetshjälpmedel via Försäkringskassan

Bidraget beviljas när någon behöver personliga arbetshjälpmedel för att kunna fortsätta arbeta trots en funktionsnedsättning. Det kan också beviljas i rehabiliterande eller förebyggande syfte. Bidraget kan beviljas till anställda, till egna företagare och till arbetsgivare.
För att Försäkringskassan ska ge bidrag ska arbetstagaren arbetat minst 12 månader.

Medicinskt underlag och ansökan

Det finns inget speciellt läkarutlåtande för bidrag till arbetshjälpmedel. Men Försäkringskassan behöver ett medicinskt utlåtande som kan skrivas som ett fritt formulerat intyg med följande innehåll:
• diagnos
• funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsningar
• prognos
• tydlig beskrivning av vilka konkreta arbetsuppgifter som patienten har svårt att klara av, gärna med angivande av grad av svårighet.
• bedömning om varför hjälpmedlet anses vara ett led i rehabiliteringen

Hur stort är bidraget?
Anställda och egenföretagare kan normalt få högst 50 000 kronor i bidrag för personliga hjälpmedel.

Hur gör man?
Här finns en länk till Försäkringskassans guide för ansökan om arbetshjälpmedel.

Källa: www.forsakringskassan.se

Arbetshjälpmedel via Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen kan ge bidrag till arbetshjälpmedel under de första 12 månaderna till den som har funktionsnedsättning och börjar en ny anställning.
Hjälpmedlet ska kompensera för den nedsatta arbetsförmågan och underlätta att få eller behålla en anställning, starta eget, delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller delta i skolans arbetslivsorientering.

Hur stort är bidraget?
Man kan få ersättning med upp till 100 000 kronor per år. Om ersättningen gäller datorbaserade hjälpmedel eller om det finns synnerliga skäl kan man få ett högre belopp. Arbetsgivaren kan också få ersättning med upp till 100 000 kronor per år.

Hur gör man?

Prata med handläggaren på Arbetsförmedlingen. Han/hon kan sedan ta kontakt med en av Arbetsförmedlingens arbetsterapeuter eller sjukgymnaster. De är experter på hjälpmedel och kan hjälpa till så att man får prova ut lämpligt hjälpmedel.

Källa: www.arbetsformedlingen.se