Senaste nytt

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner för inrättande av ett teckningsoptionsprogram för anställda

Bioservo anlitar Lago Kapital som likviditetsgarant (regulatorisk information)

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

Partners

Under åren har våra samarbeten utökats ifrån ett antal välrenommerade vårdinstitutioner till flera Fortune-500 företag. Detta ger oss den fasta grunden som krävs för att kunna nå ut till alla som behöver extra styrka och uthållighet.

Cooperations