Senaste nytt

Robothandskar vägen till jobb för Joakim

Bioservo Technologies AB Bokslutskommuniké 1 januari till 31 december 2019 (regulatorisk information)

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

Vår historia


Hans von Holst, neurokirurg vid Karolinska Universitetssjukhuset, hade länge velat ha en produkt som kunde förbättra befintlig styrka i händerna. Han ville hjälpa sina patienter, som hade viss rörlighet i arm och hand att utnyttja den funktion de hade kvar.


Robotik och neuromedicin i nära samarbete
Jan Wikander, professor i mekatronik vid Kungliga Tekniska högskolan, hade länge arbetat med robotar av olika slag och bland dessa var en robothand. Hans och Jan såg möjligheten att använda samma robotteknik och omvandla den till en bionisk handske med möjlighet att stärka den mänskliga handen. Tanken var att skapa en handske som kan hjälpa till att förebygga förslitningsskador, erbjuda rehabilitering och stödja människor i sin vardag.

Denna idé presenterades för John Ingvast, doktor i mekatronik, som i maj 2006 började omvandla denna vision till en produkt. Som ett resultat grundades Bioservo Technologies. Tack vare den här bakgrunden kombinerar vi medicinsk kunskap med modern robotteknik för att skapa innovativa bärbara kraftförstärkande produkter för personer med nedsatt muskelstyrka eller i behov av extra kraft. Vi har vårt huvudkontor i Kista, norr om Stockholm.

Vår första produkt var Servohandsken (företrädare till Carbonhand®) som gav extra styrka och uthållighet till människor med svagt grepp. SEM-teknologin är unik i att den följer användarens rörelser på ett intuitivt sätt och förstärker kraften i greppet endast när människan själv initierar ett grepp.

Our Story
Bioservo's första prototyp 2006.