Senaste nytt

Ny film från Eiffage om Ironhand®

Bioservo offentliggör prospekt samt bjuder in till investerarpresentationer (regulatorisk information)

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

Vår historia


Hans von Holst, neurokirurg vid Karolinska sjukhuset, hade länge velat ha en produkt som förbättrar befintlig styrka. Hans patienter hade viss rörlighet i arm och hand, men var för svaga för att göra saker som kräver styrka.


Robotik och neuromedicin i nära samarbete
Hans ville hjälpa patienterna att utnyttja den funktion som de hade kvar. Jan Wikander, professor i mekatronik vid Kungliga Tekniska högskolan, hade länge arbetat med robotar av olika slag och bland dessa var en robothand. Hans och Jan såg möjligheten att använda samma robotteknik och omvandla den till en bionisk handske med superkrafter. Tanken var att skapa en handske som kan hjälpa till att förebygga stresskador, erbjuda rehabilitering och stödja människor under sin dagliga verksamhet hemma.

Denna idé presenterades för John Ingvast, doktor, som i maj 2006 började omvandla denna vision till en produkt. Som ett resultat grundade de tre Bioservo Technologies. Johan är fortfarande verksam i företaget idag som chef för FoU, Hans har en ställning i styrelsen och Jan är verksam i Advisory Board. Tack vare den här bakgrunden kombinerar vi medicinsk kunskap med modern robotteknik för att skapa innovativa bioniska, kraftförsörjande produkter för personer med nedsatt muskelstyrka eller behov av extra kraft. Bioservo har sitt huvudkontor och produktion i Kista, norr om Stockholm.


Our Story
Bioservo's första prototyp 2006.