Senaste nytt

Ny film från Eiffage om Ironhand®

Bioservo avslutar framgångsrikt långtidstest hos Toyota Motor North America

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

Vår historia


Hans von Holst, neurokirurg vid Karolinska Universitetssjukhuset, hade länge velat ha en produkt som förbättrade befintlig styrka i händerna. Hans patienter hade viss rörlighet i arm och hand, men var för svaga för att göra saker som krävde greppkraft.


Robotik och neuromedicin i nära samarbete
Hans von Holst ville hjälpa patienterna att utnyttja den funktion som de hade kvar i händerna. Jan Wikander, professor i mekatronik vid Kungliga Tekniska högskolan, hade länge arbetat med robotar av olika slag och bland dessa var en robothand. Hans och Jan såg möjligheten att använda samma robotteknik och omvandla den till en bionisk handske med superkrafter. Tanken var att skapa en handske som kan hjälpa till att förebygga förslitningsskador, erbjuda rehabilitering och stödja människor i sin vardag.

Denna idé presenterades för John Ingvast, doktor i mekatronik, som i maj 2006 började omvandla denna vision till en produkt. Som ett resultat grundade de tre Bioservo Technologies. Tack vare den här bakgrunden kombinerar vi medicinsk kunskap med modern robotteknik för att skapa innovativa bärbara kraftförstärkande produkter för personer med nedsatt muskelstyrka eller i behov av extra kraft. Vi har vårt huvudkontor i Kista, norr om Stockholm.


Our Story
Bioservo's första prototyp 2006.