Senaste nytt

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner för inrättande av ett teckningsoptionsprogram för anställda

Bioservo Technologies presenterar på Stockholm Corporate Finance 11e Life Science-seminarium

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

Vår vision och mission


Vision
Vår långsiktiga vision är att "Alla borde känna någon som använder Bioservos teknik". Vi tror på den breda omfattningen av vår teknik. Å ena sidan adresserar den Professional och Healthcare-segmenten för tillfället och å andra sidan kan den ta itu med det potentiellt stora Consumer-segmentet i framtiden


Mission
Att tillhandahålla intuitiva produkter och tjänster för förebyggande, rehabilitering och effektivitet genom innovativ bärbar teknik. Genom att förbättra styrka och öka uthålligheten förbättrar vi livskvaliteten.

Robotic