Senaste nytt

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner för inrättande av ett teckningsoptionsprogram för anställda

Årsredovisning 2018 (regulatorisk information)

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

Distributörer

Nedan är en lista på alla våra distributörer för hälso- och sjukvård världen över. Dessa företag har blivit utsedda att representera oss på sina respektive marknader. De har alla fått omfattande produktutbildning. 

Om du befinner dig i något av nedan länder, kontakta gärna distributören direkt för att diskutera ditt behov. Om du är intresserad av Ironhand® kontakta oss på Bioservo.